Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helgeland Byggekontroll AS
Juridisk navn:  Helgeland Byggekontroll AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75119190
Postboks 311 Fearnleys Gate 10 Fax: 75119199
8651 Mosjøen 8656 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 980505553
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 7
Etableringsdato: 12/28/1998
Foretakstype: AS
Revisor: Pricewaterhousecoopers AS
Regnskapsfører: Mosjøen Regnskapskontor As
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.27%
Resultat  
  
-80.84%
Egenkapital  
  
-9.19%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 5.212.000 5.682.000 4.860.000 4.518.000 5.120.000
Resultat: 156.000 814.000 160.000 133.000 180.000
Egenkapital: 1.868.000 2.057.000 1.724.000 1.606.000 1.520.000
Regnskap for  Helgeland Byggekontroll AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 5.212.000 5.682.000 4.860.000 4.518.000 5.120.000
Driftskostnader -5.074.000 -4.881.000 -4.710.000 -4.396.000 -4.974.000
Driftsresultat 138.000 801.000 150.000 123.000 146.000
Finansinntekter 19.000 16.000 10.000 11.000 34.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 0 0
Finans 18.000 14.000 10.000 11.000 34.000
Resultat før skatt 156.000 814.000 160.000 133.000 180.000
Skattekostnad -45.000 -182.000 -42.000 -47.000 -60.000
Årsresultat 111.000 632.000 118.000 86.000 120.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 652.000 657.000 624.000 684.000 748.000
Sum omløpsmidler 2.496.000 3.116.000 2.117.000 1.679.000 1.858.000
Sum eiendeler 3.148.000 3.773.000 2.741.000 2.363.000 2.606.000
Sum opptjent egenkapital 1.838.000 2.027.000 1.694.000 1.576.000 1.490.000
Sum egenkapital 1.868.000 2.057.000 1.724.000 1.606.000 1.520.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 1.280.000 1.717.000 1.017.000 757.000 1.086.000
Sum gjeld og egenkapital 3.148.000 3.774.000 2.741.000 2.363.000 2.606.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 5.212.000 5.682.000 4.860.000 4.518.000 4.995.000
Andre inntekter 0 0 0 0 125.000
Driftsinntekter 5.212.000 5.682.000 4.860.000 4.518.000 5.120.000
Varekostnad -84.000 -59.000 -94.000 -93.000 -119.000
Lønninger -3.719.000 -3.710.000 -3.464.000 -3.268.000 -3.693.000
Avskrivning -54.000 -52.000 -77.000 -116.000 -107.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.217.000 -1.060.000 -1.075.000 -919.000 -1.055.000
Driftskostnader -5.074.000 -4.881.000 -4.710.000 -4.396.000 -4.974.000
Driftsresultat 138.000 801.000 150.000 123.000 146.000
Finansinntekter 19.000 16.000 10.000 11.000 34.000
Finanskostnader -1.000 -2.000 0 0 0
Finans 18.000 14.000 10.000 11.000 34.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -300.000 -300.000 0 0 0
Årsresultat 111.000 632.000 118.000 86.000 120.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 574.000 555.000 537.000 567.000 643.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 77.000 102.000 88.000 90.000 47.000
Sum varige driftsmidler 652.000 657.000 624.000 684.000 748.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 652.000 657.000 624.000 684.000 748.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 831.000 866.000 716.000 555.000 588.000
Andre fordringer 40.000 39.000 1.000 14.000 7.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.625.000 2.211.000 1.400.000 1.109.000 1.262.000
Sum omløpsmidler 2.496.000 3.116.000 2.117.000 1.679.000 1.858.000
Sum eiendeler 3.148.000 3.773.000 2.741.000 2.363.000 2.606.000
Sum opptjent egenkapital 1.838.000 2.027.000 1.694.000 1.576.000 1.490.000
Sum egenkapital 1.868.000 2.057.000 1.724.000 1.606.000 1.520.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 19.000 91.000 31.000 106.000 27.000
Betalbar skatt 45.000 182.000 42.000 47.000 60.000
Skyldig offentlige avgifter 499.000 648.000 442.000 303.000 391.000
Utbytte -300.000 -300.000 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 717.000 796.000 502.000 301.000 608.000
Sum kortsiktig gjeld 1.280.000 1.717.000 1.017.000 757.000 1.086.000
Sum gjeld og egenkapital 3.148.000 3.774.000 2.741.000 2.363.000 2.606.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.216.000 1.399.000 1.100.000 922.000 772.000
Likviditetsgrad 1 2 1.8 2.1 2.2 1.7
Likviditetsgrad 2 2 1.8 2.1 2.2 1.8
Soliditet 59.3 54.5 62.9 6 58.3
Resultatgrad 2.6 14.1 3.1 2.7 2.9
Rentedekningsgrad 1 400.5
Gjeldsgrad 0.7 0.8 0.6 0.5 0.7
Total kapitalrentabilitet 5 21.6 5.8 5.7 6.9
Signatur
17.12.2012
STYRET I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Revisorberetning ikke levert
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex