Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helgeland Folkehøyskole
Juridisk navn:  Helgeland Folkehøyskole
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 75115000
Sandvikvegen 14 Sandvikvegen 14 Fax: 75115001
8664 Mosjøen 8664 Mosjøen
Fylke: Kommune:
Nordland Vefsn
Org.nr: 970946853
Aksjekapital: 13.549 NOK
Antall ansatte: 32
Etableringsdato: 9/30/1972
Foretakstype: SÆR
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Bedre Økonomitjenester As
Utvikling:
Omsetning  
  
36.75%
Resultat  
  
3120.37%
Egenkapital  
  
154.07%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 30.378.000 22.215.000 15.496.000 14.438.000 12.311.000
Resultat: 1.631.000 -54.000 -2.076.000 -1.810.000 -2.354.000
Egenkapital: 2.091.000 823.000 995.000 3.072.000 4.882.000
Regnskap for  Helgeland Folkehøyskole
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 30.378.000 22.215.000 15.496.000 14.438.000 12.311.000
Driftskostnader -27.918.000 -21.873.000 -17.376.000 -16.084.000 -14.568.000
Driftsresultat 2.460.000 342.000 -1.881.000 -1.647.000 -2.258.000
Finansinntekter 29.000 42.000 1.000 5.000 5.000
Finanskostnader -857.000 -439.000 -197.000 -168.000 -101.000
Finans -828.000 -397.000 -196.000 -163.000 -96.000
Resultat før skatt 1.631.000 -54.000 -2.076.000 -1.810.000 -2.354.000
Skattekostnad -362.000 -118.000 0 0 0
Årsresultat 1.268.000 -172.000 -2.076.000 -1.810.000 -2.354.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 17.494.000 18.228.000 16.857.000 16.773.000 17.121.000
Sum omløpsmidler 3.609.000 3.012.000 472.000 627.000 923.000
Sum eiendeler 21.103.000 21.240.000 17.329.000 17.400.000 18.044.000
Sum opptjent egenkapital -3.413.000 -4.681.000 -4.509.000 -2.432.000 -622.000
Sum egenkapital 2.091.000 823.000 995.000 3.072.000 4.882.000
Sum langsiktig gjeld 10.420.000 11.768.000 11.639.000 11.818.000 10.047.000
Sum kortsiktig gjeld 8.592.000 8.649.000 4.696.000 2.511.000 3.115.000
Sum gjeld og egenkapital 21.103.000 21.240.000 17.330.000 17.401.000 18.044.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.763.000 10.795.000 4.732.000 2.803.000 2.022.000
Andre inntekter 14.615.000 11.420.000 10.764.000 11.635.000 10.289.000
Driftsinntekter 30.378.000 22.215.000 15.496.000 14.438.000 12.311.000
Varekostnad -1.161.000 -2.182.000 -108.000 -952.000 -922.000
Lønninger -11.032.000 -8.824.000 -7.623.000 -7.577.000 -6.946.000
Avskrivning -1.462.000 -1.315.000 0 -991.000 -1.111.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -14.263.000 -9.597.000 -9.642.000 -6.564.000 -5.589.000
Driftskostnader -27.918.000 -21.873.000 -17.376.000 -16.084.000 -14.568.000
Driftsresultat 2.460.000 342.000 -1.881.000 -1.647.000 -2.258.000
Finansinntekter 29.000 42.000 1.000 5.000 5.000
Finanskostnader -857.000 -439.000 -197.000 -168.000 -101.000
Finans -828.000 -397.000 -196.000 -163.000 -96.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 1.268.000 -172.000 -2.076.000 -1.810.000 -2.354.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 15.691.000 16.210.000 15.995.000 15.996.000 16.584.000
Maskiner anlegg 0 0 665.000 0 0
Driftsløsøre 1.804.000 2.018.000 197.000 764.000 523.000
Sum varige driftsmidler 17.494.000 18.228.000 16.857.000 16.760.000 17.108.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 13.000 13.000
Sum anleggsmidler 17.494.000 18.228.000 16.857.000 16.773.000 17.121.000
Varebeholdning 147.000 65.000 20.000 24.000 33.000
Kundefordringer 1.821.000 1.111.000 12.000 65.000 255.000
Andre fordringer 1.292.000 1.531.000 209.000 110.000 98.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 349.000 306.000 231.000 430.000 537.000
Sum omløpsmidler 3.609.000 3.012.000 472.000 627.000 923.000
Sum eiendeler 21.103.000 21.240.000 17.329.000 17.400.000 18.044.000
Sum opptjent egenkapital -3.413.000 -4.681.000 -4.509.000 -2.432.000 -622.000
Sum egenkapital 2.091.000 823.000 995.000 3.072.000 4.882.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 301.000 506.000 455.000 451.000 188.000
Sum langsiktig gjeld 10.420.000 11.768.000 11.639.000 11.818.000 10.047.000
Leverandørgjeld 4.557.000 5.911.000 2.520.000 758.000 957.000
Betalbar skatt 366.000 118.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 1.090.000 882.000 221.000 327.000 275.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.278.000 1.232.000 1.499.000 975.000 1.694.000
Sum kortsiktig gjeld 8.592.000 8.649.000 4.696.000 2.511.000 3.115.000
Sum gjeld og egenkapital 21.103.000 21.240.000 17.330.000 17.401.000 18.044.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -4.983.000 -5.637.000 -4.224.000 -1.884.000 -2.192.000
Likviditetsgrad 1 0.4 0.3 0.1 0.2 0.3
Likviditetsgrad 2 0.4 0.3 0.1 0.3 0.3
Soliditet 9.9 3.9 5.7 17.7 27.1
Resultatgrad 8.1 1.5 -12.1 -11.4 -18.3
Rentedekningsgrad 2.9 0.8 -9.5 -9.8 -22.3
Gjeldsgrad 9.1 24.8 16.4 4.7 2.7
Total kapitalrentabilitet 11.8 1.8 -10.8 -9.4 -12.5
Signatur
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE. DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
09.12.2015
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex