Helgemo Rørteknikk AS
Juridisk navn:  Helgemo Rørteknikk AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 73190220
Tempevegen 21 Tempevegen 21 Fax: 73912027
7031 Trondheim 7031 Trondheim
Fylke: Kommune:
Trøndelag Trondheim
Org.nr: 877309282
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 13
Etableringsdato: 1/1/1997 1
Foretakstype: AS
Revisor: Revisorgruppen Orkla Trøndelag As
Regnskapsfører: Ecit Trondheim As
Utvikling:
Omsetning  
  
-29.84%
Resultat  
  
131.03%
Egenkapital  
  
-4.6%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 8.935.000 12.735.000 14.688.000 11.646.000 9.503.000
Resultat: 469.000 203.000 -143.000 1.284.000 -532.000
Egenkapital: 456.000 478.000 729.000 837.000 282.000
Regnskap for  Helgemo Rørteknikk AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 8.935.000 12.735.000 14.688.000 11.646.000 9.503.000
Driftskostnader -8.476.000 -12.478.000 -14.806.000 -10.361.000 -10.038.000
Driftsresultat 459.000 256.000 -117.000 1.285.000 -535.000
Finansinntekter 10.000 2.000 4.000 5.000 7.000
Finanskostnader -1.000 -56.000 -30.000 -6.000 -5.000
Finans 9.000 -54.000 -26.000 -1.000 2.000
Resultat før skatt 469.000 203.000 -143.000 1.284.000 -532.000
Skattekostnad -111.000 -64.000 35.000 -350.000 141.000
Årsresultat 358.000 138.000 -107.000 935.000 -390.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 267.000 277.000 266.000 268.000 460.000
Sum omløpsmidler 3.512.000 4.107.000 3.708.000 3.795.000 1.739.000
Sum eiendeler 3.779.000 4.384.000 3.974.000 4.063.000 2.199.000
Sum opptjent egenkapital 356.000 767.000 629.000 737.000 182.000
Sum egenkapital 456.000 478.000 729.000 837.000 282.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 42.000 0
Sum kortsiktig gjeld 3.324.000 3.906.000 3.245.000 3.184.000 1.918.000
Sum gjeld og egenkapital 3.780.000 4.384.000 3.974.000 4.063.000 2.200.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 8.935.000 12.735.000 14.688.000 11.646.000 9.503.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 8.935.000 12.735.000 14.688.000 11.646.000 9.503.000
Varekostnad -2.994.000 -6.201.000 -7.704.000 -4.372.000 -3.726.000
Lønninger -4.228.000 -4.771.000 -5.879.000 -4.599.000 -4.509.000
Avskrivning -77.000 -23.000 -24.000 -24.000 -19.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.177.000 -1.483.000 -1.199.000 -1.366.000 -1.784.000
Driftskostnader -8.476.000 -12.478.000 -14.806.000 -10.361.000 -10.038.000
Driftsresultat 459.000 256.000 -117.000 1.285.000 -535.000
Finansinntekter 10.000 2.000 4.000 5.000 7.000
Finanskostnader -1.000 -56.000 -30.000 -6.000 -5.000
Finans 9.000 -54.000 -26.000 -1.000 2.000
Konsernbidrag 0 0 0 380.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 358.000 138.000 -107.000 935.000 -390.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 73.000 70.000 12.000 0 168.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 191.000 179.000 204.000 228.000 253.000
Sum varige driftsmidler 191.000 179.000 204.000 228.000 253.000
Sum finansielle anleggsmidler 3.000 28.000 50.000 40.000 40.000
Sum anleggsmidler 267.000 277.000 266.000 268.000 460.000
Varebeholdning 19.000 25.000 125.000 0 43.000
Kundefordringer 1.523.000 2.838.000 3.330.000 2.928.000 1.053.000
Andre fordringer 76.000 124.000 75.000 104.000 128.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.895.000 1.120.000 178.000 763.000 515.000
Sum omløpsmidler 3.512.000 4.107.000 3.708.000 3.795.000 1.739.000
Sum eiendeler 3.779.000 4.384.000 3.974.000 4.063.000 2.199.000
Sum opptjent egenkapital 356.000 767.000 629.000 737.000 182.000
Sum egenkapital 456.000 478.000 729.000 837.000 282.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 42.000 0
Gjeld til kredittinstitutt 1.602.000 1.108.000 60.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 42.000 0
Leverandørgjeld 539.000 1.254.000 911.000 648.000 373.000
Betalbar skatt 0 0 18.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 495.000 690.000 610.000 874.000 498.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 688.000 854.000 1.646.000 1.662.000 1.046.000
Sum kortsiktig gjeld 3.324.000 3.906.000 3.245.000 3.184.000 1.918.000
Sum gjeld og egenkapital 3.780.000 4.384.000 3.974.000 4.063.000 2.200.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 188.000 201.000 463.000 611.000 -179.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1 1.1 1.2 0.9
Likviditetsgrad 2 1.1 1 1.1 1.2 0.9
Soliditet 12.1 10.9 18.3 20.6 12.8
Resultatgrad 5.1 2 -0.8 11.0 -5.6
Rentedekningsgrad 4 4.6 -3.9 215.0 -105.6
Gjeldsgrad 7.3 8.2 4.5 3.9 6.8
Total kapitalrentabilitet 12.4 5.9 -2.8 31.7 -24.0
Signatur
31.10.2012
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex