Hell Grill AS
Juridisk navn:  Hell Grill AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 91309570
Geitryggvegen 13 Geitryggvegen 13 Fax:
7517 Hell 7517 Hell
Fylke: Kommune:
Nord-Trøndelag Stjørdal
Org.nr: 975841898
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 9/26/1995
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Viken Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-11.38%
Resultat  
  
30.11%
Egenkapital  
  
3.44%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.825.000 4.316.000 4.443.000 4.434.000 4.243.000
Resultat: 739.000 568.000 1.057.000 998.000 1.071.000
Egenkapital: 2.077.000 2.008.000 2.003.000 1.211.000 784.000
Regnskap for  Hell Grill AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.825.000 4.316.000 4.443.000 4.434.000 4.243.000
Driftskostnader -3.079.000 -3.762.000 -3.390.000 -3.449.000 -3.194.000
Driftsresultat 746.000 554.000 1.053.000 985.000 1.049.000
Finansinntekter 4.000 21.000 11.000 16.000 23.000
Finanskostnader -11.000 -7.000 -6.000 -3.000 -1.000
Finans -7.000 14.000 5.000 13.000 22.000
Resultat før skatt 739.000 568.000 1.057.000 998.000 1.071.000
Skattekostnad -170.000 -138.000 -264.000 -271.000 -292.000
Årsresultat 569.000 431.000 793.000 726.000 779.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum omløpsmidler 3.030.000 2.998.000 2.605.000 2.171.000 1.806.000
Sum eiendeler 3.031.000 2.999.000 2.606.000 2.172.000 1.807.000
Sum opptjent egenkapital 1.977.000 1.908.000 1.903.000 1.111.000 684.000
Sum egenkapital 2.077.000 2.008.000 2.003.000 1.211.000 784.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 953.000 991.000 602.000 961.000 1.022.000
Sum gjeld og egenkapital 3.030.000 2.999.000 2.605.000 2.172.000 1.806.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.825.000 4.296.000 4.443.000 4.434.000 4.243.000
Andre inntekter 0 21.000 0 0 0
Driftsinntekter 3.825.000 4.316.000 4.443.000 4.434.000 4.243.000
Varekostnad -1.310.000 -1.463.000 -1.546.000 -1.532.000 -1.392.000
Lønninger -1.309.000 -1.849.000 -1.409.000 -1.545.000 -1.405.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -460.000 -450.000 -435.000 -372.000 -397.000
Driftskostnader -3.079.000 -3.762.000 -3.390.000 -3.449.000 -3.194.000
Driftsresultat 746.000 554.000 1.053.000 985.000 1.049.000
Finansinntekter 4.000 21.000 11.000 16.000 23.000
Finanskostnader -11.000 -7.000 -6.000 -3.000 -1.000
Finans -7.000 14.000 5.000 13.000 22.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -500.000 0 0 -300.000 -300.000
Årsresultat 569.000 431.000 793.000 726.000 779.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Sum anleggsmidler 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000
Varebeholdning 46.000 61.000 50.000 57.000 82.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 96.000 154.000 141.000 165.000 125.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 938.000 274.000 2.254.000 1.489.000 1.598.000
Sum omløpsmidler 3.030.000 2.998.000 2.605.000 2.171.000 1.806.000
Sum eiendeler 3.031.000 2.999.000 2.606.000 2.172.000 1.807.000
Sum opptjent egenkapital 1.977.000 1.908.000 1.903.000 1.111.000 684.000
Sum egenkapital 2.077.000 2.008.000 2.003.000 1.211.000 784.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 560.000 0 0 53.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 57.000 77.000 106.000 104.000 98.000
Betalbar skatt 170.000 3.000 264.000 271.000 292.000
Skyldig offentlige avgifter 103.000 137.000 78.000 116.000 121.000
Utbytte -500.000 0 0 -300.000 -300.000
Annen kortsiktig gjeld 124.000 215.000 154.000 170.000 158.000
Sum kortsiktig gjeld 953.000 991.000 602.000 961.000 1.022.000
Sum gjeld og egenkapital 3.030.000 2.999.000 2.605.000 2.172.000 1.806.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 2.077.000 2.007.000 2.003.000 1.210.000 784.000
Likviditetsgrad 1 3.2 3 4.3 2.3 1.8
Likviditetsgrad 2 3.1 3 4.2 2.2 1.7
Soliditet 68.5 6 76.9 55.8 43.4
Resultatgrad 19.5 12.8 23.7 22.2 24.7
Rentedekningsgrad 67.8 79.1 175.5 333.7 1072.0
Gjeldsgrad 0.5 0.5 0.3 0.8 1.3
Total kapitalrentabilitet 24.8 19.2 40.8 46.1 59.4
Signatur
30.11.2011
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex