Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helland-holding As
Juridisk navn:  Helland-holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedre Hellandsveien 45 Nedre Hellandsveien 45 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 997666496
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 9/15/2011
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
129.06%
Egenkapital  
  
10%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 50.000 0 0 0 0
Resultat: 34.000 -117.000 -15.000 95.000 190.000
Egenkapital: 363.000 330.000 446.000 461.000 560.000
Regnskap for  Helland-holding As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 50.000 0 0 0 0
Driftskostnader -17.000 -17.000 -15.000 -16.000 -15.000
Driftsresultat 34.000 -17.000 -15.000 -16.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 111.000 205.000
Finanskostnader 0 -100.000 0 0 0
Finans 0 -100.000 0 111.000 205.000
Resultat før skatt 34.000 -117.000 -15.000 95.000 190.000
Skattekostnad 0 0 0 -26.000 -34.000
Årsresultat 33.000 -117.000 -15.000 70.000 156.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 537.000 507.000 607.000 507.000 507.000
Sum omløpsmidler 234.000 274.000 164.000 291.000 216.000
Sum eiendeler 771.000 781.000 771.000 798.000 723.000
Sum opptjent egenkapital 263.000 230.000 346.000 361.000 460.000
Sum egenkapital 363.000 330.000 446.000 461.000 560.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 408.000 451.000 325.000 336.000 163.000
Sum gjeld og egenkapital 771.000 781.000 771.000 797.000 723.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 50.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 50.000 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -17.000 -17.000 -15.000 -16.000 -15.000
Driftskostnader -17.000 -17.000 -15.000 -16.000 -15.000
Driftsresultat 34.000 -17.000 -15.000 -16.000 -15.000
Finansinntekter 0 0 0 111.000 205.000
Finanskostnader 0 -100.000 0 0 0
Finans 0 -100.000 0 111.000 205.000
Konsernbidrag 0 0 0 -168.000 -93.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 33.000 -117.000 -15.000 70.000 156.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 537.000 507.000 607.000 507.000 507.000
Sum anleggsmidler 537.000 507.000 607.000 507.000 507.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 20.000 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 214.000 274.000 164.000 166.000 11.000
Sum omløpsmidler 234.000 274.000 164.000 291.000 216.000
Sum eiendeler 771.000 781.000 771.000 798.000 723.000
Sum opptjent egenkapital 263.000 230.000 346.000 361.000 460.000
Sum egenkapital 363.000 330.000 446.000 461.000 560.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 408.000 448.000 321.000 321.000 160.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 4.000 4.000 16.000 4.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 408.000 451.000 325.000 336.000 163.000
Sum gjeld og egenkapital 771.000 781.000 771.000 797.000 723.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -174.000 -177.000 -161.000 -45.000 53.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.6 0.5 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 0.6 0.6 0.5 0.9 1.4
Soliditet 47.1 42.3 57.8 57.8 77.5
Resultatgrad 6
Rentedekningsgrad -0.2
Gjeldsgrad 1.1 1.4 0.7 0.7 0.3
Total kapitalrentabilitet 4.4 -2.2 -1.9 11.9 26.3
Signatur
01.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
01.12.2011
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex