Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helland Flowers Kvadrat As
Juridisk navn:  Helland Flowers Kvadrat As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Nedre Hellandsveien 45 Nedre Hellandsveien 45 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 921455089
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 9/26/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Azets Insight As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 2.025.000
Resultat: -148.000
Egenkapital: -124.000
Regnskap for  Helland Flowers Kvadrat As
Resultat 2018
Driftsinntekter 2.025.000
Driftskostnader -2.174.000
Driftsresultat -148.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -148.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -148.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.039.000
Sum omløpsmidler 1.195.000
Sum eiendeler 2.234.000
Sum opptjent egenkapital -148.000
Sum egenkapital -124.000
Sum langsiktig gjeld 750.000
Sum kortsiktig gjeld 1.608.000
Sum gjeld og egenkapital 2.234.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.020.000
Andre inntekter 5.000
Driftsinntekter 2.025.000
Varekostnad -799.000
Lønninger -893.000
Avskrivning -37.000
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -445.000
Driftskostnader -2.174.000
Driftsresultat -148.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -148.000
Balanse detaljer          
Goodwill 870.000
Sum Immatrielle midler 870.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 169.000
Sum varige driftsmidler 169.000
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 1.039.000
Varebeholdning 249.000
Kundefordringer 97.000
Andre fordringer 160.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 639.000
Sum omløpsmidler 1.195.000
Sum eiendeler 2.234.000
Sum opptjent egenkapital -148.000
Sum egenkapital -124.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 750.000
Leverandørgjeld 953.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 294.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 361.000
Sum kortsiktig gjeld 1.608.000
Sum gjeld og egenkapital 2.234.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -413.000
Likviditetsgrad 1 0.7
Likviditetsgrad 2 0.6
Soliditet -5.6
Resultatgrad -7.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad
Total kapitalrentabilitet -6.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex