Helland Rør AS
Juridisk navn:  Helland Rør AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 71181490
Fjordvegen 684 Fjordvegen 684 Fax: 71189141
6393 Tomrefjord 6393 Tomrefjord
Fylke: Kommune:
Møre og Romsdal Vestnes
Org.nr: 986652132
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 92
Etableringsdato: 2/20/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Regnskapshuset Smn As
Utvikling:
Omsetning  
  
-13.43%
Resultat  
  
-238.32%
Egenkapital  
  
-67.52%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 32.295.000 37.303.000 27.936.000 15.502.000 18.191.000
Resultat: -3.505.000 2.534.000 2.436.000 1.033.000 1.402.000
Egenkapital: 1.255.000 3.864.000 2.852.000 1.932.000 1.538.000
Regnskap for  Helland Rør AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 32.295.000 37.303.000 27.936.000 15.502.000 18.191.000
Driftskostnader -35.845.000 -34.782.000 -25.525.000 -14.494.000 -16.851.000
Driftsresultat -3.551.000 2.521.000 2.412.000 1.008.000 1.340.000
Finansinntekter 52.000 18.000 26.000 25.000 67.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -2.000 0 -5.000
Finans 47.000 14.000 24.000 25.000 62.000
Resultat før skatt -3.505.000 2.534.000 2.436.000 1.033.000 1.402.000
Skattekostnad 0 -623.000 -616.000 -288.000 -377.000
Årsresultat -3.505.000 1.912.000 1.820.000 745.000 1.024.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 506.000 701.000 495.000 534.000 589.000
Sum omløpsmidler 8.426.000 12.107.000 9.266.000 5.848.000 5.341.000
Sum eiendeler 8.932.000 12.808.000 9.761.000 6.382.000 5.930.000
Sum opptjent egenkapital 1.155.000 3.764.000 2.752.000 1.832.000 1.438.000
Sum egenkapital 1.255.000 3.864.000 2.852.000 1.932.000 1.538.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 7.678.000 8.943.000 6.908.000 4.450.000 4.392.000
Sum gjeld og egenkapital 8.933.000 12.807.000 9.760.000 6.382.000 5.930.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 32.295.000 37.303.000 27.909.000 15.502.000 18.191.000
Andre inntekter 0 0 27.000 0 0
Driftsinntekter 32.295.000 37.303.000 27.936.000 15.502.000 18.191.000
Varekostnad -1.205.000 -1.605.000 -309.000 -226.000 -510.000
Lønninger -31.157.000 -28.535.000 -21.397.000 -11.788.000 -13.555.000
Avskrivning -290.000 -290.000 -225.000 -198.000 -169.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -3.193.000 -4.352.000 -3.594.000 -2.282.000 -2.617.000
Driftskostnader -35.845.000 -34.782.000 -25.525.000 -14.494.000 -16.851.000
Driftsresultat -3.551.000 2.521.000 2.412.000 1.008.000 1.340.000
Finansinntekter 52.000 18.000 26.000 25.000 67.000
Finanskostnader -5.000 -4.000 -2.000 0 -5.000
Finans 47.000 14.000 24.000 25.000 62.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 -900.000 -900.000 -350.000 -500.000
Årsresultat -3.505.000 1.912.000 1.820.000 745.000 1.024.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 3.000 20.000 38.000
Driftsløsøre 506.000 701.000 492.000 514.000 551.000
Sum varige driftsmidler 506.000 701.000 495.000 534.000 589.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 506.000 701.000 495.000 534.000 589.000
Varebeholdning 0 0 0 0 6.000
Kundefordringer 5.572.000 7.269.000 3.708.000 2.755.000 2.033.000
Andre fordringer 258.000 243.000 195.000 166.000 97.000
Sum investeringer 45.000 45.000 45.000 45.000 45.000
Kasse, bank 2.551.000 4.550.000 5.317.000 2.882.000 3.159.000
Sum omløpsmidler 8.426.000 12.107.000 9.266.000 5.848.000 5.341.000
Sum eiendeler 8.932.000 12.808.000 9.761.000 6.382.000 5.930.000
Sum opptjent egenkapital 1.155.000 3.764.000 2.752.000 1.832.000 1.438.000
Sum egenkapital 1.255.000 3.864.000 2.852.000 1.932.000 1.538.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 389.000 357.000 2.000 116.000 381.000
Betalbar skatt 0 623.000 616.000 288.000 377.000
Skyldig offentlige avgifter 3.321.000 2.693.000 2.364.000 1.716.000 1.506.000
Utbytte 0 -900.000 -900.000 -350.000 -500.000
Annen kortsiktig gjeld 3.969.000 4.370.000 3.026.000 1.980.000 1.627.000
Sum kortsiktig gjeld 7.678.000 8.943.000 6.908.000 4.450.000 4.392.000
Sum gjeld og egenkapital 8.933.000 12.807.000 9.760.000 6.382.000 5.930.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 748.000 3.164.000 2.358.000 1.398.000 949.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.4 1.3 1.3 1.2
Likviditetsgrad 2 1.1 1.4 1.3 1.4 1.3
Soliditet 1 30.2 29.2 30.3 25.9
Resultatgrad 6.8 8.6 6.5 7.4
Rentedekningsgrad -710.2 630.3 1 281.4
Gjeldsgrad 6.1 2.3 2.4 2.3 2.9
Total kapitalrentabilitet -39.2 19.8 2 16.2 23.7
Signatur
27.02.2017
SIGNATUR I FELLESSKAP
GJELSTEN JOHN ARNE BRAUTE
GJELSTEN VIDAR STERTEN
Prokurister
27.02.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex