Helland Skjell AS
Juridisk navn:  Helland Skjell AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95819543
Hella 82 Hellaneset Fax:
5936 Manger 5936 Manger
Fylke: Kommune:
Vestland Alver
Org.nr: 985297924
Aksjekapital: 181.800 NOK
Etableringsdato: 12/28/2002
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Mv Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-3.7%
Resultat  
  
140%
Egenkapital  
  
9.02%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 52.000 54.000 79.000 54.000 49.000
Resultat: 12.000 5.000 41.000 38.000 38.000
Egenkapital: 145.000 133.000 128.000 87.000 49.000
Regnskap for  Helland Skjell AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 52.000 54.000 79.000 54.000 49.000
Driftskostnader -40.000 -49.000 -38.000 -16.000 -12.000
Driftsresultat 12.000 5.000 41.000 38.000 38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 12.000 5.000 41.000 38.000 38.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 5.000 41.000 38.000 38.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 148.000 133.000 141.000 99.000 59.000
Sum eiendeler 148.000 133.000 141.000 99.000 59.000
Sum opptjent egenkapital -37.000 -49.000 -54.000 -95.000 -133.000
Sum egenkapital 145.000 133.000 128.000 87.000 49.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 12.000 11.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 148.000 133.000 140.000 98.000 59.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 52.000 51.000 79.000 54.000 49.000
Andre inntekter 0 3.000 0 0 0
Driftsinntekter 52.000 54.000 79.000 54.000 49.000
Varekostnad -19.000 -27.000 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 -3.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -21.000 -22.000 -38.000 -16.000 -9.000
Driftskostnader -40.000 -49.000 -38.000 -16.000 -12.000
Driftsresultat 12.000 5.000 41.000 38.000 38.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 12.000 5.000 41.000 38.000 38.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 55.000 0 0 0 0
Andre fordringer 0 1.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 94.000 132.000 141.000 99.000 59.000
Sum omløpsmidler 148.000 133.000 141.000 99.000 59.000
Sum eiendeler 148.000 133.000 141.000 99.000 59.000
Sum opptjent egenkapital -37.000 -49.000 -54.000 -95.000 -133.000
Sum egenkapital 145.000 133.000 128.000 87.000 49.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0 12.000 10.000 10.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 3.000 0 12.000 11.000 10.000
Sum gjeld og egenkapital 148.000 133.000 140.000 98.000 59.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 145.000 133.000 129.000 88.000 49.000
Likviditetsgrad 1 49.3 11.8 9 5.9
Likviditetsgrad 2 49.3 0 11.8 9 6.0
Soliditet 9 1 91.4 88.8 83.1
Resultatgrad 23.1 9.3 51.9 70.4 77.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.2
Total kapitalrentabilitet 8.1 3.8 29.3 38.8 64.4
Signatur
03.05.2016
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Prokurister
03.05.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex