Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helle Røren Invest AS
Juridisk navn:  Helle Røren Invest AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 67145315
Lønnåskollen 24 Lønnåskollen 24 Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 971583533
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 12/19/1994
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Soliditet As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
145.07%
Egenkapital  
  
3.45%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: 696.000 284.000 741.000 855.000 4.552.000
Egenkapital: 19.622.000 18.968.000 19.525.000 18.833.000 18.030.000
Regnskap for  Helle Røren Invest AS
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -27.000 -33.000 -30.000 -26.000 -45.000
Driftsresultat -27.000 -33.000 -30.000 -26.000 -45.000
Finansinntekter 723.000 316.000 771.000 895.000 4.631.000
Finanskostnader 0 0 0 -15.000 -34.000
Finans 723.000 316.000 771.000 880.000 4.597.000
Resultat før skatt 696.000 284.000 741.000 855.000 4.552.000
Skattekostnad -42.000 -41.000 -49.000 -52.000 -54.000
Årsresultat 654.000 243.000 692.000 803.000 4.498.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.816.000 4.816.000 4.816.000 4.816.000 4.540.000
Sum omløpsmidler 15.408.000 14.753.000 14.760.000 14.096.000 13.570.000
Sum eiendeler 20.224.000 19.569.000 19.576.000 18.912.000 18.110.000
Sum opptjent egenkapital 19.522.000 18.868.000 18.625.000 17.933.000 17.130.000
Sum egenkapital 19.622.000 18.968.000 19.525.000 18.833.000 18.030.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 602.000 601.000 51.000 78.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 20.224.000 19.569.000 19.576.000 18.911.000 18.109.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -27.000 -33.000 -30.000 -26.000 -45.000
Driftskostnader -27.000 -33.000 -30.000 -26.000 -45.000
Driftsresultat -27.000 -33.000 -30.000 -26.000 -45.000
Finansinntekter 723.000 316.000 771.000 895.000 4.631.000
Finanskostnader 0 0 0 -15.000 -34.000
Finans 723.000 316.000 771.000 880.000 4.597.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 654.000 243.000 692.000 803.000 4.498.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.816.000 4.816.000 4.816.000 4.816.000 4.540.000
Sum anleggsmidler 4.816.000 4.816.000 4.816.000 4.816.000 4.540.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 21.000 3.000
Sum investeringer 1.238.000 1.084.000 1.212.000 1.021.000 1.221.000
Kasse, bank 14.170.000 13.669.000 13.548.000 13.054.000 12.346.000
Sum omløpsmidler 15.408.000 14.753.000 14.760.000 14.096.000 13.570.000
Sum eiendeler 20.224.000 19.569.000 19.576.000 18.912.000 18.110.000
Sum opptjent egenkapital 19.522.000 18.868.000 18.625.000 17.933.000 17.130.000
Sum egenkapital 19.622.000 18.968.000 19.525.000 18.833.000 18.030.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 1.000 0
Betalbar skatt 42.000 41.000 51.000 52.000 54.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 560.000 560.000 0 25.000 25.000
Sum kortsiktig gjeld 602.000 601.000 51.000 78.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 20.224.000 19.569.000 19.576.000 18.911.000 18.109.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 14.806.000 14.152.000 14.709.000 14.018.000 13.491.000
Likviditetsgrad 1 25.6 24.5 289.4 180.7 171.8
Likviditetsgrad 2 25.6 24.5 289.4 180.7 171.8
Soliditet 9 96.9 99.7 99.6 99.6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -1.7 134.9
Gjeldsgrad 0 0 0 0 0.0
Total kapitalrentabilitet 3.4 1.4 3.8 4.6 25.3
Signatur
11.09.2020
STYRETS LEDER ALENE ELLER TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
29.05.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex