Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hellen Eiendommer As
Juridisk navn:  Hellen Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Breiviksbakken 1C Breiviksbakken 1C Fax:
5042 Bergen 5042 Bergen
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 921587643
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 10/8/2018
Foretakstype: AS
Revisor: Rsm Norge As
Regnskapsfører: Trippel Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-800%
Egenkapital  
  
-50%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018
Omsetning: 0 0
Resultat: -9.000 -1.000
Egenkapital: 9.000 18.000
Regnskap for  Hellen Eiendommer As
Resultat 2019 2018
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -9.000 0
Driftsresultat -9.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 0 -1.000
Resultat før skatt -9.000 -1.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -9.000 -1.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 23.000 30.000
Sum eiendeler 23.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 -1.000
Sum egenkapital 9.000 18.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 23.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -9.000 0
Driftskostnader -9.000 0
Driftsresultat -9.000 0
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 -1.000
Finans 0 -1.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -9.000 -1.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 23.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 0 10.000
Sum omløpsmidler 23.000 30.000
Sum eiendeler 23.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -10.000 -1.000
Sum egenkapital 9.000 18.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 11.000 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 3.000 12.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 14.000 12.000
Sum gjeld og egenkapital 23.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 9.000 18.000
Likviditetsgrad 1 1.6 2.5
Likviditetsgrad 2 1.6 2.5
Soliditet 39.1 6
Resultatgrad
Rentedekningsgrad 0
Gjeldsgrad 1.6 0.7
Total kapitalrentabilitet -39.1 0
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex