Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helleren Invest As
Juridisk navn:  Helleren Invest As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51435537
C/O Ståle Helleren Kvibakken 24 C/O Ståle Helleren Kvibakken 24 Fax: 51435537
4365 Nærbø 4365 Nærbø
Fylke: Kommune:
Rogaland
Org.nr: 989895761
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 6/1/2006 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-8.96%
Resultat  
  
71.51%
Egenkapital  
  
158.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 4.347.000 4.775.000 4.510.000 4.095.000 3.597.000
Resultat: 2.233.000 1.302.000 1.364.000 1.399.000 1.266.000
Egenkapital: 1.598.000 618.000 375.000 108.000 437.000
Regnskap for  Helleren Invest As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 4.347.000 4.775.000 4.510.000 4.095.000 3.597.000
Driftskostnader -2.139.000 -3.487.000 -3.158.000 -2.715.000 -2.355.000
Driftsresultat 2.207.000 1.288.000 1.352.000 1.380.000 1.242.000
Finansinntekter 26.000 14.000 12.000 19.000 25.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 26.000 14.000 12.000 19.000 25.000
Resultat før skatt 2.233.000 1.302.000 1.364.000 1.399.000 1.266.000
Skattekostnad -503.000 -309.000 -347.000 -378.000 -343.000
Årsresultat 1.730.000 993.000 1.017.000 1.020.000 923.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 379.000 91.000 136.000 181.000
Sum omløpsmidler 3.005.000 1.913.000 2.011.000 1.915.000 1.838.000
Sum eiendeler 3.005.000 2.292.000 2.102.000 2.051.000 2.019.000
Sum opptjent egenkapital 1.498.000 518.000 275.000 8.000 337.000
Sum egenkapital 1.598.000 618.000 375.000 108.000 437.000
Sum langsiktig gjeld 255.000 12.000 0 4.000 7.000
Sum kortsiktig gjeld 1.152.000 1.662.000 1.728.000 1.940.000 1.575.000
Sum gjeld og egenkapital 3.005.000 2.292.000 2.103.000 2.052.000 2.019.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.872.000 4.738.000 4.510.000 4.095.000 3.597.000
Andre inntekter 1.474.000 36.000 0 0 0
Driftsinntekter 4.347.000 4.775.000 4.510.000 4.095.000 3.597.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -1.770.000 -2.809.000 -2.412.000 -2.099.000 -1.798.000
Avskrivning -19.000 -69.000 -45.000 -45.000 -43.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -350.000 -609.000 -701.000 -571.000 -514.000
Driftskostnader -2.139.000 -3.487.000 -3.158.000 -2.715.000 -2.355.000
Driftsresultat 2.207.000 1.288.000 1.352.000 1.380.000 1.242.000
Finansinntekter 26.000 14.000 12.000 19.000 25.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 26.000 14.000 12.000 19.000 25.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -750.000 -750.000 -750.000 -1.350.000 -750.000
Årsresultat 1.730.000 993.000 1.017.000 1.020.000 923.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 379.000 91.000 136.000 181.000
Sum varige driftsmidler 0 379.000 91.000 136.000 181.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 379.000 91.000 136.000 181.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 498.000 576.000 500.000 449.000
Andre fordringer 0 3.000 12.000 11.000 11.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.005.000 1.411.000 1.423.000 1.405.000 1.379.000
Sum omløpsmidler 3.005.000 1.913.000 2.011.000 1.915.000 1.838.000
Sum eiendeler 3.005.000 2.292.000 2.102.000 2.051.000 2.019.000
Sum opptjent egenkapital 1.498.000 518.000 275.000 8.000 337.000
Sum egenkapital 1.598.000 618.000 375.000 108.000 437.000
Sum avsetninger til forpliktelser 255.000 12.000 0 4.000 7.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 255.000 12.000 0 4.000 7.000
Leverandørgjeld 0 37.000 48.000 37.000 28.000
Betalbar skatt 259.000 298.000 350.000 381.000 343.000
Skyldig offentlige avgifter 18.000 360.000 379.000 295.000 309.000
Utbytte -750.000 -750.000 -750.000 -1.350.000 -750.000
Annen kortsiktig gjeld 125.000 218.000 201.000 176.000 145.000
Sum kortsiktig gjeld 1.152.000 1.662.000 1.728.000 1.940.000 1.575.000
Sum gjeld og egenkapital 3.005.000 2.292.000 2.103.000 2.052.000 2.019.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.853.000 251.000 283.000 -25.000 263.000
Likviditetsgrad 1 2.6 1.2 1.2 1.0 1.2
Likviditetsgrad 2 2.6 1.2 1.2 1.0 1.2
Soliditet 53.2 2 17.8 5.3 21.6
Resultatgrad 50.8 2 3 33.7 34.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.9 2.7 4.6 18.0 3.6
Total kapitalrentabilitet 74.3 56.8 64.9 68.2 62.8
Signatur
02.01.2013
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex