Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hellesøy Eiendom As
Juridisk navn:  Hellesøy Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92653199
Postboks 74 V/Ove Kristoffersen Grevlingåsen 9C Fax: 67102579
1318 Bekkestua 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 986877207
Aksjekapital: 187.500 NOK
Etableringsdato: 4/19/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
40.91%
Egenkapital  
  
119.61%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -13.000 -22.000 -1.758.000 -45.000 -43.000
Egenkapital: 30.000 -153.000 -131.000 1.627.000 1.672.000
Regnskap for  Hellesøy Eiendom As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -13.000 -22.000 -1.758.000 -37.000 -32.000
Driftsresultat -13.000 -22.000 -1.758.000 -37.000 -32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -8.000 -11.000
Finans 0 0 0 -8.000 -11.000
Resultat før skatt -13.000 -22.000 -1.758.000 -45.000 -43.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -22.000 -1.758.000 -45.000 -43.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000
Sum omløpsmidler 0 0 3.000 263.000 140.000
Sum eiendeler 1.000.000 1.000.000 1.003.000 2.763.000 2.640.000
Sum opptjent egenkapital -200.000 -187.000 -1.741.000 -2.973.000 -2.928.000
Sum egenkapital 30.000 -153.000 -131.000 1.627.000 1.672.000
Sum langsiktig gjeld 970.000 1.153.000 1.134.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 1.136.000 968.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000.000 1.001.000 1.003.000 2.763.000 2.640.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 -1.709.000 0 0
Andre driftskostnader -13.000 -22.000 -49.000 -37.000 -32.000
Driftskostnader -13.000 -22.000 -1.758.000 -37.000 -32.000
Driftsresultat -13.000 -22.000 -1.758.000 -37.000 -32.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 -8.000 -11.000
Finans 0 0 0 -8.000 -11.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -13.000 -22.000 -1.758.000 -45.000 -43.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000 2.500.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 3.000 209.000 119.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 54.000 21.000
Sum omløpsmidler 0 0 3.000 263.000 140.000
Sum eiendeler 1.000.000 1.000.000 1.003.000 2.763.000 2.640.000
Sum opptjent egenkapital -200.000 -187.000 -1.741.000 -2.973.000 -2.928.000
Sum egenkapital 30.000 -153.000 -131.000 1.627.000 1.672.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 970.000 1.153.000 1.134.000 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 1.136.000 968.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 0 1.136.000 968.000
Sum gjeld og egenkapital 1.000.000 1.001.000 1.003.000 2.763.000 2.640.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 3.000 -873.000 -828.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0.3 0.2
Soliditet 3 -15.3 -13.1 58.9 63.3
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -4.6 -2.9
Gjeldsgrad 32.3 -7.5 -8.7 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet -1.3 -2.2 -175.3 -1.3 -1.2
Signatur
14.11.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP
Prokurister
14.11.2016
DAGLIG LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Andre presiseringer ikke nevnt annet sted
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex