Hellesøy Eiendom As
Juridisk navn:  Hellesøy Eiendom As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 92653199
Postboks 74 v/Ove Kristoffersen Grevlingåsen 9C Fax: 67102579
1318 Bekkestua 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Viken Bærum
Org.nr: 986877207
Aksjekapital: 187.500 NOK
Etableringsdato: 4/19/2004
Foretakstype: AS
Revisor: Collegium Revisjon AS
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-3061.54%
Egenkapital  
  
-1370%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 0 0
Resultat: -411.000 -13.000 -22.000 -1.758.000 -45.000
Egenkapital: -381.000 30.000 -153.000 -131.000 1.627.000
Regnskap for  Hellesøy Eiendom As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Driftskostnader -411.000 -13.000 -22.000 -1.758.000 -37.000
Driftsresultat -411.000 -13.000 -22.000 -1.758.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -8.000
Finans 0 0 0 0 -8.000
Resultat før skatt -411.000 -13.000 -22.000 -1.758.000 -45.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat -411.000 -13.000 -22.000 -1.758.000 -45.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 600.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 3.000 263.000
Sum eiendeler 600.000 1.000.000 1.000.000 1.003.000 2.763.000
Sum opptjent egenkapital -611.000 -200.000 -187.000 -1.741.000 -2.973.000
Sum egenkapital -381.000 30.000 -153.000 -131.000 1.627.000
Sum langsiktig gjeld 970.000 970.000 1.153.000 1.134.000 0
Sum kortsiktig gjeld 11.000 0 0 0 1.136.000
Sum gjeld og egenkapital 600.000 1.000.000 1.001.000 1.003.000 2.763.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 0 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning -400.000 0 0 -1.709.000 0
Andre driftskostnader -11.000 -13.000 -22.000 -49.000 -37.000
Driftskostnader -411.000 -13.000 -22.000 -1.758.000 -37.000
Driftsresultat -411.000 -13.000 -22.000 -1.758.000 -37.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 -8.000
Finans 0 0 0 0 -8.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -411.000 -13.000 -22.000 -1.758.000 -45.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 600.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 600.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 600.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 2.500.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0 3.000 209.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 54.000
Sum omløpsmidler 0 0 0 3.000 263.000
Sum eiendeler 600.000 1.000.000 1.000.000 1.003.000 2.763.000
Sum opptjent egenkapital -611.000 -200.000 -187.000 -1.741.000 -2.973.000
Sum egenkapital -381.000 30.000 -153.000 -131.000 1.627.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 11.000 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 970.000 970.000 1.153.000 1.134.000 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 1.136.000
Sum kortsiktig gjeld 11.000 0 0 0 1.136.000
Sum gjeld og egenkapital 600.000 1.000.000 1.001.000 1.003.000 2.763.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -11.000 0 0 3.000 -873.000
Likviditetsgrad 1 0 0.2
Likviditetsgrad 2 0 0 0 0 0.3
Soliditet -63.5 3 -15.3 -13.1 58.9
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -4.6
Gjeldsgrad -2.6 32.3 -7.5 -8.7 0.7
Total kapitalrentabilitet -68.5 -1.3 -2.2 -175.3 -1.3
Signatur
20.10.2020
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP
Prokurister
20.10.2020
DAGLIG LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Presisering om usikkerhet vedr. fortsatt drift
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex