Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hellesøy Verft AS
Juridisk navn:  Hellesøy Verft AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 53482600
Løfallstrand 281 Løfallstrand 281 Fax: 53480308
5474 Løfallstrand 5474 Løfallstrand
Fylke: Kommune:
Hordaland Kvinnherad
Org.nr: 981361318
Aksjekapital: 1.100.000 NOK
Antall ansatte: 18
Etableringsdato: 11/24/1999
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Tveit Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
46.45%
Resultat  
  
21.5%
Egenkapital  
  
-45.26%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015 2014 2013
Omsetning: 34.476.000 23.541.000 4.109.000 323.876.000 154.421.000
Resultat: -7.382.000 -9.404.000 -3.997.000 -10.054.000 11.827.000
Egenkapital: 12.288.000 22.448.000 31.738.000 35.735.000 44.407.000
Regnskap for  Hellesøy Verft AS
Resultat 2017 2016 2015 2014 2013
Driftsinntekter 34.476.000 23.541.000 4.109.000 323.876.000 154.421.000
Driftskostnader -41.933.000 -33.109.000 -8.803.000 -334.712.000 -144.085.000
Driftsresultat -7.458.000 -9.568.000 -4.694.000 -10.836.000 10.336.000
Finansinntekter 82.000 167.000 700.000 783.000 1.526.000
Finanskostnader -6.000 -3.000 -2.000 0 -35.000
Finans 76.000 164.000 698.000 783.000 1.491.000
Resultat før skatt -7.382.000 -9.404.000 -3.997.000 -10.054.000 11.827.000
Skattekostnad -3.299.000 0 0 2.681.000 -3.391.000
Årsresultat -10.681.000 -9.404.000 -3.997.000 -7.373.000 8.436.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 495.000 4.014.000 4.278.000 4.578.000 2.183.000
Sum omløpsmidler 16.033.000 32.007.000 32.620.000 55.214.000 69.108.000
Sum eiendeler 16.528.000 36.021.000 36.898.000 59.792.000 71.291.000
Sum opptjent egenkapital 11.188.000 21.348.000 30.638.000 34.635.000 43.307.000
Sum egenkapital 12.288.000 22.448.000 31.738.000 35.735.000 44.407.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.280.000 3.482.000 4.453.000
Sum kortsiktig gjeld 4.240.000 13.574.000 1.880.000 20.576.000 22.430.000
Sum gjeld og egenkapital 16.528.000 36.022.000 36.898.000 59.793.000 71.290.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 34.476.000 23.541.000 4.109.000 323.876.000 154.421.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 34.476.000 23.541.000 4.109.000 323.876.000 154.421.000
Varekostnad -27.428.000 -22.001.000 3.094.000 -313.160.000 -122.922.000
Lønninger -6.932.000 -5.847.000 -7.432.000 -15.038.000 -13.128.000
Avskrivning -258.000 -288.000 -300.000 -305.000 -295.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.315.000 -4.973.000 -4.165.000 -6.209.000 -7.740.000
Driftskostnader -41.933.000 -33.109.000 -8.803.000 -334.712.000 -144.085.000
Driftsresultat -7.458.000 -9.568.000 -4.694.000 -10.836.000 10.336.000
Finansinntekter 82.000 167.000 700.000 783.000 1.526.000
Finanskostnader -6.000 -3.000 -2.000 0 -35.000
Finans 76.000 164.000 698.000 783.000 1.491.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -1.300.000 -2.000.000
Årsresultat -10.681.000 -9.404.000 -3.997.000 -7.373.000 8.436.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 3.299.000 3.299.000 3.299.000 618.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 348.000 442.000 579.000 718.000 863.000
Driftsløsøre 145.000 271.000 398.000 559.000 700.000
Sum varige driftsmidler 493.000 713.000 977.000 1.277.000 1.563.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Sum anleggsmidler 495.000 4.014.000 4.278.000 4.578.000 2.183.000
Varebeholdning 1.746.000 2.032.000 800.000 1.483.000 949.000
Kundefordringer 1.871.000 148.000 380.000 1.371.000 828.000
Andre fordringer 1.943.000 3.058.000 675.000 1.537.000 1.455.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 10.473.000 26.769.000 30.765.000 50.824.000 65.876.000
Sum omløpsmidler 16.033.000 32.007.000 32.620.000 55.214.000 69.108.000
Sum eiendeler 16.528.000 36.021.000 36.898.000 59.792.000 71.291.000
Sum opptjent egenkapital 11.188.000 21.348.000 30.638.000 34.635.000 43.307.000
Sum egenkapital 12.288.000 22.448.000 31.738.000 35.735.000 44.407.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 3.280.000 3.482.000 4.453.000
Leverandørgjeld 2.342.000 5.189.000 671.000 11.260.000 5.404.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 3.546.000
Skyldig offentlige avgifter 269.000 526.000 552.000 1.130.000 711.000
Utbytte 0 0 0 -1.300.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 1.628.000 7.859.000 657.000 6.885.000 10.769.000
Sum kortsiktig gjeld 4.240.000 13.574.000 1.880.000 20.576.000 22.430.000
Sum gjeld og egenkapital 16.528.000 36.022.000 36.898.000 59.793.000 71.290.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 11.793.000 18.433.000 30.740.000 34.638.000 46.678.000
Likviditetsgrad 1 3.8 2.4 17.4 2.7 3.1
Likviditetsgrad 2 3.4 2.2 17.0 2.7 3.1
Soliditet 74.3 62.3 86.0 59.8 62.3
Resultatgrad -21.6 -40.6 -114.2 -3.3 6.7
Rentedekningsgrad -3189.3 -1997.0 338.9
Gjeldsgrad 0.3 0.6 0.2 0.7 0.6
Total kapitalrentabilitet -44.6 -26.1 -10.8 -16.8 16.6
Signatur
21.04.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
TO I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
HELLESØY ØYSTEIN
HELLESØY THORLEIF JOHANNES
HELLESØY ODDVAR
Prokurister
21.04.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Auditor Notes for 2015
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex