Hellum Eiendommer As
Juridisk navn:  Hellum Eiendommer As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Torgvegen 4 Torgvegen 4 Fax:
2760 Brandbu 2760 Brandbu
Fylke: Kommune:
Innlandet Gran
Org.nr: 996822265
Aksjekapital: 102.000 NOK
Etableringsdato: 4/1/2011 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Euro Sko Partner As
Utvikling:
Omsetning  
  
0%
Resultat  
  
-6.01%
Egenkapital  
  
-5.88%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Resultat: 344.000 366.000 327.000 362.000 382.000
Egenkapital: 2.111.000 2.243.000 1.962.000 1.715.000 1.443.000
Regnskap for  Hellum Eiendommer As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Driftskostnader -68.000 -38.000 -75.000 -38.000 -37.000
Driftsresultat 333.000 362.000 326.000 362.000 364.000
Finansinntekter 11.000 4.000 1.000 0 18.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 11.000 4.000 1.000 0 18.000
Resultat før skatt 344.000 366.000 327.000 362.000 382.000
Skattekostnad -76.000 -85.000 -79.000 -91.000 -104.000
Årsresultat 268.000 281.000 248.000 271.000 277.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.456.000 1.488.000 1.520.000 1.553.000 1.585.000
Sum omløpsmidler 733.000 842.000 559.000 291.000 0
Sum eiendeler 2.189.000 2.330.000 2.079.000 1.844.000 1.585.000
Sum opptjent egenkapital 2.009.000 2.141.000 1.860.000 1.613.000 1.341.000
Sum egenkapital 2.111.000 2.243.000 1.962.000 1.715.000 1.443.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 35.000 35.000 35.000
Sum kortsiktig gjeld 78.000 86.000 82.000 95.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 2.189.000 2.329.000 2.079.000 1.845.000 1.585.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Driftsinntekter 400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning -34.000 -34.000 -34.000 -34.000 -34.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -34.000 -4.000 -41.000 -4.000 -3.000
Driftskostnader -68.000 -38.000 -75.000 -38.000 -37.000
Driftsresultat 333.000 362.000 326.000 362.000 364.000
Finansinntekter 11.000 4.000 1.000 0 18.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 11.000 4.000 1.000 0 18.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 268.000 281.000 248.000 271.000 277.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 21.000 19.000 18.000 17.000 15.000
Fast eiendom 1.435.000 1.469.000 1.503.000 1.536.000 1.570.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 1.435.000 1.469.000 1.503.000 1.536.000 1.570.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 1.456.000 1.488.000 1.520.000 1.553.000 1.585.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 733.000 842.000 559.000 291.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 733.000 842.000 559.000 291.000 0
Sum eiendeler 2.189.000 2.330.000 2.079.000 1.844.000 1.585.000
Sum opptjent egenkapital 2.009.000 2.141.000 1.860.000 1.613.000 1.341.000
Sum egenkapital 2.111.000 2.243.000 1.962.000 1.715.000 1.443.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 35.000 35.000 35.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 78.000 86.000 80.000 93.000 105.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 2.000 2.000 2.000
Sum kortsiktig gjeld 78.000 86.000 82.000 95.000 107.000
Sum gjeld og egenkapital 2.189.000 2.329.000 2.079.000 1.845.000 1.585.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 655.000 756.000 477.000 196.000 -107.000
Likviditetsgrad 1 9.4 9.8 6.8 3.1 0.0
Likviditetsgrad 2 9.4 9.8 6.8 3.1 0.1
Soliditet 96.4 96.3 94.4 9 91.0
Resultatgrad 83.3 90.5 81.5 90.5 91.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0 0 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 15.7 15.7 15.7 19.6 24.1
Signatur
21.12.2011
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex