Hellvik Byggtjeneste As
Juridisk navn:  Hellvik Byggtjeneste As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O Inge Andreassen Trosavigveien 221 Trosavigveien 221 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 816529522
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 12/21/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-24.18%
Resultat  
  
-13.33%
Egenkapital  
  
40.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 837.000 1.104.000 1.040.000 1.040.000
Resultat: 39.000 45.000 14.000 14.000
Egenkapital: 97.000 69.000 36.000 36.000
Regnskap for  Hellvik Byggtjeneste As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 837.000 1.104.000 1.040.000 1.040.000
Driftskostnader -799.000 -1.059.000 -1.025.000 -1.025.000
Driftsresultat 38.000 45.000 14.000 14.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Resultat før skatt 39.000 45.000 14.000 14.000
Skattekostnad -11.000 -12.000 -2.000 -2.000
Årsresultat 28.000 33.000 12.000 12.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 34.000 52.000 52.000
Sum omløpsmidler 441.000 538.000 269.000 269.000
Sum eiendeler 457.000 572.000 321.000 321.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 39.000 6.000 6.000
Sum egenkapital 97.000 69.000 36.000 36.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 360.000 504.000 285.000 285.000
Sum gjeld og egenkapital 457.000 573.000 321.000 321.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 837.000 1.104.000 1.040.000 1.040.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 837.000 1.104.000 1.040.000 1.040.000
Varekostnad 0 -109.000 -9.000 -9.000
Lønninger -700.000 -794.000 -901.000 -901.000
Avskrivning -18.000 -18.000 -18.000 -18.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -81.000 -138.000 -97.000 -97.000
Driftskostnader -799.000 -1.059.000 -1.025.000 -1.025.000
Driftsresultat 38.000 45.000 14.000 14.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0
Finans 1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 28.000 33.000 12.000 12.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 34.000 52.000 52.000
Sum varige driftsmidler 16.000 34.000 52.000 52.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 34.000 52.000 52.000
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 207.000 278.000 151.000 151.000
Andre fordringer 16.000 0 24.000 24.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 218.000 261.000 94.000 94.000
Sum omløpsmidler 441.000 538.000 269.000 269.000
Sum eiendeler 457.000 572.000 321.000 321.000
Sum opptjent egenkapital 67.000 39.000 6.000 6.000
Sum egenkapital 97.000 69.000 36.000 36.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 12.000 118.000 119.000 119.000
Betalbar skatt 11.000 12.000 2.000 2.000
Skyldig offentlige avgifter 104.000 73.000 143.000 143.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 232.000 300.000 21.000 21.000
Sum kortsiktig gjeld 360.000 504.000 285.000 285.000
Sum gjeld og egenkapital 457.000 573.000 321.000 321.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 81.000 34.000 -16.000 -16.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.1 0.9 0.9
Likviditetsgrad 2 1.2 1.1 0.9 1.0
Soliditet 21.2 1 11.2 11.2
Resultatgrad 4.5 4.1 1.3 1.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 3.7 7.3 7.9 7.9
Total kapitalrentabilitet 8.5 7.9 4.4 4.4
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex