Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hellvik Hus Gruppen AS
Juridisk navn:  Hellvik Hus Gruppen AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51461600
Jærveien 1250 Jærveien 1250 Fax: 51496727
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 912604969
Aksjekapital: 30.872.016 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 7/3/1954 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-4.74%
Resultat  
  
-89.38%
Egenkapital  
  
-0.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 3.034.000 3.185.000 3.152.000 3.026.000 2.706.000
Resultat: 6.408.000 60.312.000 72.498.000 8.644.000 10.876.000
Egenkapital: 181.404.000 182.673.000 131.207.000 110.203.000 110.522.000
Regnskap for  Hellvik Hus Gruppen AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 3.034.000 3.185.000 3.152.000 3.026.000 2.706.000
Driftskostnader -8.884.000 -8.298.000 -7.988.000 -5.921.000 -5.196.000
Driftsresultat -5.849.000 -5.113.000 -4.836.000 -2.895.000 -2.489.000
Finansinntekter 13.141.000 76.909.000 79.768.000 15.822.000 13.736.000
Finanskostnader -883.000 -11.482.000 -2.434.000 -4.284.000 -372.000
Finans 12.258.000 65.427.000 77.334.000 11.538.000 13.364.000
Resultat før skatt 6.408.000 60.312.000 72.498.000 8.644.000 10.876.000
Skattekostnad -678.000 -1.848.000 -1.490.000 -2.484.000 -898.000
Årsresultat 5.730.000 58.464.000 71.008.000 6.160.000 9.977.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 136.780.000 141.284.000 86.557.000 85.965.000 84.220.000
Sum omløpsmidler 90.642.000 106.997.000 130.250.000 63.711.000 57.097.000
Sum eiendeler 227.422.000 248.281.000 216.807.000 149.676.000 141.317.000
Sum opptjent egenkapital 135.796.000 137.064.000 85.598.000 64.594.000 64.914.000
Sum egenkapital 181.404.000 182.673.000 131.207.000 110.203.000 110.522.000
Sum langsiktig gjeld 32.974.000 42.539.000 17.647.000 16.586.000 16.616.000
Sum kortsiktig gjeld 13.045.000 23.070.000 67.954.000 22.887.000 14.178.000
Sum gjeld og egenkapital 227.424.000 248.282.000 216.808.000 149.676.000 141.317.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 3.034.000 3.185.000 3.152.000 3.026.000 2.706.000
Driftsinntekter 3.034.000 3.185.000 3.152.000 3.026.000 2.706.000
Varekostnad 40.000 0 0 0 0
Lønninger -5.959.000 -5.167.000 -6.260.000 -3.906.000 -3.511.000
Avskrivning -339.000 -342.000 -342.000 -342.000 -342.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -2.626.000 -2.789.000 -1.386.000 -1.673.000 -1.343.000
Driftskostnader -8.884.000 -8.298.000 -7.988.000 -5.921.000 -5.196.000
Driftsresultat -5.849.000 -5.113.000 -4.836.000 -2.895.000 -2.489.000
Finansinntekter 13.141.000 76.909.000 79.768.000 15.822.000 13.736.000
Finanskostnader -883.000 -11.482.000 -2.434.000 -4.284.000 -372.000
Finans 12.258.000 65.427.000 77.334.000 11.538.000 13.364.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -6.998.000 -6.998.000 -50.004.000 -6.480.000 -6.048.000
Årsresultat 5.730.000 58.464.000 71.008.000 6.160.000 9.977.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 2.611.000 2.871.000 2.996.000 2.740.000 2.868.000
Fast eiendom 7.386.000 6.528.000 6.863.000 7.198.000 7.533.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 4.000 11.000 18.000 25.000
Sum varige driftsmidler 7.386.000 6.532.000 6.874.000 7.216.000 7.558.000
Sum finansielle anleggsmidler 126.784.000 131.881.000 76.687.000 76.008.000 73.793.000
Sum anleggsmidler 136.780.000 141.284.000 86.557.000 85.965.000 84.220.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 36.555.000 106.615.000 118.038.000 49.674.000 17.783.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 54.088.000 382.000 12.212.000 14.037.000 39.313.000
Sum omløpsmidler 90.642.000 106.997.000 130.250.000 63.711.000 57.097.000
Sum eiendeler 227.422.000 248.281.000 216.807.000 149.676.000 141.317.000
Sum opptjent egenkapital 135.796.000 137.064.000 85.598.000 64.594.000 64.914.000
Sum egenkapital 181.404.000 182.673.000 131.207.000 110.203.000 110.522.000
Sum avsetninger til forpliktelser 14.164.000 15.011.000 15.272.000 13.961.000 13.741.000
Gjeld til kredittinstitutt 5.000 1.583.000 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 32.974.000 42.539.000 17.647.000 16.586.000 16.616.000
Leverandørgjeld 911.000 915.000 170.000 0 0
Betalbar skatt 157.000 0 0 0 982.000
Skyldig offentlige avgifter 541.000 569.000 534.000 687.000 239.000
Utbytte -6.998.000 -6.998.000 -50.004.000 -6.480.000 -6.048.000
Annen kortsiktig gjeld 4.433.000 13.005.000 17.246.000 15.720.000 6.910.000
Sum kortsiktig gjeld 13.045.000 23.070.000 67.954.000 22.887.000 14.178.000
Sum gjeld og egenkapital 227.424.000 248.282.000 216.808.000 149.676.000 141.317.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 77.597.000 83.927.000 62.296.000 40.824.000 42.919.000
Likviditetsgrad 1 6.9 4.6 1.9 2.8 4.0
Likviditetsgrad 2 6.9 4.6 1.9 2.8 4.1
Soliditet 79.8 73.6 60.5 73.6 78.2
Resultatgrad -192.8 -160.5 -153.4 -95.7 -92.0
Rentedekningsgrad -6.6 -0.4 3.0 30.2
Gjeldsgrad 0.3 0.4 0.7 0.4 0.3
Total kapitalrentabilitet 3.2 28.9 34.6 8.6 8.0
Signatur
06.11.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
SIGNATUR I FELLESSKAP
Prokurister
22.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex