Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hellvik Hus Hellvik As
Juridisk navn:  Hellvik Hus Hellvik As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51461600
Jærveien 1250 Jærveien 1250 Fax: 51461631
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 967239615
Aksjekapital: 10.000.000 NOK
Antall ansatte: 56
Etableringsdato: 7/8/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
11.83%
Resultat  
  
465.33%
Egenkapital  
  
0.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 105.818.000 94.627.000 90.122.000 101.467.000 114.590.000
Resultat: 5.088.000 900.000 -1.842.000 1.911.000 7.050.000
Egenkapital: 40.518.000 40.424.000 41.033.000 42.394.000 41.698.000
Regnskap for  Hellvik Hus Hellvik As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 105.818.000 94.627.000 90.122.000 101.467.000 114.590.000
Driftskostnader -105.663.000 -93.772.000 -91.961.000 -99.544.000 -107.343.000
Driftsresultat 155.000 855.000 -1.839.000 1.923.000 7.248.000
Finansinntekter 6.029.000 183.000 86.000 253.000 297.000
Finanskostnader -1.096.000 -138.000 -89.000 -265.000 -495.000
Finans 4.933.000 45.000 -3.000 -12.000 -198.000
Resultat før skatt 5.088.000 900.000 -1.842.000 1.911.000 7.050.000
Skattekostnad -1.375.000 -198.000 479.000 -485.000 -1.941.000
Årsresultat 3.713.000 702.000 -1.363.000 1.426.000 5.108.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 26.465.000 28.643.000 29.608.000 30.492.000 31.593.000
Sum omløpsmidler 36.031.000 37.984.000 26.856.000 30.525.000 46.686.000
Sum eiendeler 62.496.000 66.627.000 56.464.000 61.017.000 78.279.000
Sum opptjent egenkapital 22.518.000 22.424.000 23.033.000 24.394.000 23.698.000
Sum egenkapital 40.518.000 40.424.000 41.033.000 42.394.000 41.698.000
Sum langsiktig gjeld 3.011.000 3.224.000 2.790.000 2.372.000 7.803.000
Sum kortsiktig gjeld 18.967.000 22.980.000 12.641.000 16.252.000 28.778.000
Sum gjeld og egenkapital 62.496.000 66.628.000 56.464.000 61.018.000 78.279.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 104.333.000 93.346.000 88.751.000 99.351.000 112.642.000
Andre inntekter 1.485.000 1.282.000 1.371.000 2.116.000 1.948.000
Driftsinntekter 105.818.000 94.627.000 90.122.000 101.467.000 114.590.000
Varekostnad -64.374.000 -54.822.000 -51.249.000 -54.755.000 -63.381.000
Lønninger -30.248.000 -28.490.000 -29.981.000 -32.174.000 -31.460.000
Avskrivning -1.436.000 -1.580.000 -1.710.000 -1.859.000 -1.858.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -9.605.000 -8.880.000 -9.021.000 -10.756.000 -10.644.000
Driftskostnader -105.663.000 -93.772.000 -91.961.000 -99.544.000 -107.343.000
Driftsresultat 155.000 855.000 -1.839.000 1.923.000 7.248.000
Finansinntekter 6.029.000 183.000 86.000 253.000 297.000
Finanskostnader -1.096.000 -138.000 -89.000 -265.000 -495.000
Finans 4.933.000 45.000 -3.000 -12.000 -198.000
Konsernbidrag -3.619.000 -1.311.000 1.000 -730.000 -2.970.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 3.713.000 702.000 -1.363.000 1.426.000 5.108.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 3.621.000 4.764.000 5.216.000 5.984.000 7.221.000
Sum varige driftsmidler 4.771.000 4.764.000 5.216.000 5.984.000 7.221.000
Sum finansielle anleggsmidler 21.694.000 23.879.000 24.392.000 24.508.000 24.372.000
Sum anleggsmidler 26.465.000 28.643.000 29.608.000 30.492.000 31.593.000
Varebeholdning 11.109.000 9.826.000 9.647.000 12.389.000 13.825.000
Kundefordringer 9.357.000 21.560.000 11.054.000 11.239.000 25.453.000
Andre fordringer 11.677.000 5.085.000 4.609.000 4.790.000 5.981.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.888.000 1.513.000 1.546.000 2.107.000 1.426.000
Sum omløpsmidler 36.031.000 37.984.000 26.856.000 30.525.000 46.686.000
Sum eiendeler 62.496.000 66.627.000 56.464.000 61.017.000 78.279.000
Sum opptjent egenkapital 22.518.000 22.424.000 23.033.000 24.394.000 23.698.000
Sum egenkapital 40.518.000 40.424.000 41.033.000 42.394.000 41.698.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.476.000 1.463.000 1.412.000 986.000 1.711.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 7.391.000 430.000 0 11.113.000
Sum langsiktig gjeld 3.011.000 3.224.000 2.790.000 2.372.000 7.803.000
Leverandørgjeld 5.812.000 5.015.000 4.042.000 4.349.000 2.393.000
Betalbar skatt 776.000 0 0 435.000 46.000
Skyldig offentlige avgifter 3.400.000 4.008.000 3.486.000 4.470.000 4.481.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 8.978.000 6.566.000 4.682.000 6.997.000 10.745.000
Sum kortsiktig gjeld 18.967.000 22.980.000 12.641.000 16.252.000 28.778.000
Sum gjeld og egenkapital 62.496.000 66.628.000 56.464.000 61.018.000 78.279.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 17.064.000 15.004.000 14.215.000 14.273.000 17.908.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.7 2.1 1.9 1.6
Likviditetsgrad 2 1.3 1.2 1.4 1.2 1.2
Soliditet 64.8 60.7 72.7 69.5 53.3
Resultatgrad 0.1 0.9 1.9 6.3
Rentedekningsgrad 0.1 6.2 -20.7 8.2 15.2
Gjeldsgrad 0.5 0.6 0.4 0.4 0.9
Total kapitalrentabilitet 9.9 1.6 -3.1 3.6 9.6
Signatur
13.02.2020
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex