Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling As
Juridisk navn:  Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51461600
Jærveien 1250 Jærveien 1250 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 967235806
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 7/7/1993 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
55.82%
Resultat  
  
130.88%
Egenkapital  
  
2.58%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 67.531.000 43.340.000 8.527.000 30.370.000 21.044.000
Resultat: 6.601.000 2.859.000 -469.000 1.669.000 4.967.000
Egenkapital: 22.794.000 22.220.000 19.297.000 19.585.000 18.934.000
Regnskap for  Hellvik Hus Hellvik Eiendomsutvikling As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 67.531.000 43.340.000 8.527.000 30.370.000 21.044.000
Driftskostnader -61.061.000 -40.482.000 -8.990.000 -28.056.000 -15.797.000
Driftsresultat 6.470.000 2.859.000 -462.000 2.314.000 5.247.000
Finansinntekter 132.000 0 0 15.000 0
Finanskostnader -1.000 0 -7.000 -660.000 -280.000
Finans 131.000 0 -7.000 -645.000 -280.000
Resultat før skatt 6.601.000 2.859.000 -469.000 1.669.000 4.967.000
Skattekostnad -1.411.000 -586.000 181.000 -368.000 -1.342.000
Årsresultat 5.189.000 2.273.000 -288.000 1.301.000 3.626.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 14.933.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 135.501.000 164.972.000 129.032.000 112.868.000 106.587.000
Sum eiendeler 150.434.000 164.972.000 129.032.000 112.868.000 106.587.000
Sum opptjent egenkapital 18.409.000 17.835.000 15.562.000 15.850.000 15.199.000
Sum egenkapital 22.794.000 22.220.000 19.297.000 19.585.000 18.934.000
Sum langsiktig gjeld 10.449.000 2.317.000 1.526.000 1.021.000 970.000
Sum kortsiktig gjeld 117.190.000 140.435.000 108.209.000 92.262.000 86.683.000
Sum gjeld og egenkapital 150.433.000 164.972.000 129.032.000 112.868.000 106.587.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 67.531.000 43.339.000 8.526.000 30.367.000 21.044.000
Andre inntekter 0 1.000 1.000 4.000 0
Driftsinntekter 67.531.000 43.340.000 8.527.000 30.370.000 21.044.000
Varekostnad -60.422.000 -39.819.000 -8.438.000 -27.337.000 -15.198.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -639.000 -663.000 -552.000 -719.000 -599.000
Driftskostnader -61.061.000 -40.482.000 -8.990.000 -28.056.000 -15.797.000
Driftsresultat 6.470.000 2.859.000 -462.000 2.314.000 5.247.000
Finansinntekter 132.000 0 0 15.000 0
Finanskostnader -1.000 0 -7.000 -660.000 -280.000
Finans 131.000 0 -7.000 -645.000 -280.000
Konsernbidrag -4.615.000 0 0 -650.000 -1.825.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 5.189.000 2.273.000 -288.000 1.301.000 3.626.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 14.933.000 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 14.933.000 0 0 0 0
Varebeholdning 116.631.000 135.653.000 125.392.000 112.325.000 94.013.000
Kundefordringer 18.735.000 28.439.000 2.640.000 228.000 12.253.000
Andre fordringer 110.000 856.000 976.000 290.000 298.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000
Sum omløpsmidler 135.501.000 164.972.000 129.032.000 112.868.000 106.587.000
Sum eiendeler 150.434.000 164.972.000 129.032.000 112.868.000 106.587.000
Sum opptjent egenkapital 18.409.000 17.835.000 15.562.000 15.850.000 15.199.000
Sum egenkapital 22.794.000 22.220.000 19.297.000 19.585.000 18.934.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.349.000 2.317.000 1.526.000 1.021.000 970.000
Gjeld til kredittinstitutt 94.034.000 85.724.000 34.156.000 89.985.000 78.176.000
Sum langsiktig gjeld 10.449.000 2.317.000 1.526.000 1.021.000 970.000
Leverandørgjeld 5.916.000 9.711.000 4.053.000 1.260.000 5.627.000
Betalbar skatt 0 0 0 77.000 151.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 17.239.000 45.000.000 70.000.000 939.000 2.729.000
Sum kortsiktig gjeld 117.190.000 140.435.000 108.209.000 92.262.000 86.683.000
Sum gjeld og egenkapital 150.433.000 164.972.000 129.032.000 112.868.000 106.587.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 18.311.000 24.537.000 20.823.000 20.606.000 19.904.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.2 1 1.2 1.2
Likviditetsgrad 2 0.2 0.2 0 0.1 0.2
Soliditet 15.2 13.5 1 17.4 17.8
Resultatgrad 9.6 6.6 -5.4 7.6 24.9
Rentedekningsgrad 6 3.5 18.7
Gjeldsgrad 5.6 6.4 5.7 4.8 4.6
Total kapitalrentabilitet 4.4 1.7 -0.4 2.1 4.9
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex