Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hellvik Hus Hellvik Prosjekt As
Juridisk navn:  Hellvik Hus Hellvik Prosjekt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51461600
Jærveien 1250 Jærveien 1250 Fax: 51461601
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 888216812
Aksjekapital: 500.000 NOK
Etableringsdato: 5/1/2005 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-26.24%
Resultat  
  
-35.57%
Egenkapital  
  
-29.74%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 10.309.000 13.976.000 0 19.954.000 0
Resultat: 663.000 1.029.000 -80.000 2.068.000 -75.000
Egenkapital: 1.651.000 2.350.000 2.697.000 2.485.000 1.581.000
Regnskap for  Hellvik Hus Hellvik Prosjekt As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 10.309.000 13.976.000 0 19.954.000 0
Driftskostnader -9.687.000 -12.936.000 -53.000 -17.904.000 -75.000
Driftsresultat 622.000 1.039.000 -53.000 2.050.000 -75.000
Finansinntekter 43.000 18.000 2.000 22.000 0
Finanskostnader -2.000 -28.000 -29.000 -4.000 0
Finans 41.000 -10.000 -27.000 18.000 0
Resultat før skatt 663.000 1.029.000 -80.000 2.068.000 -75.000
Skattekostnad -153.000 -238.000 33.000 -536.000 20.000
Årsresultat 511.000 791.000 -46.000 1.532.000 -55.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 9.133.000 9.788.000 15.727.000 12.491.000 19.637.000
Sum eiendeler 9.133.000 9.788.000 15.727.000 12.491.000 19.637.000
Sum opptjent egenkapital 0 175.000 522.000 568.000 -336.000
Sum egenkapital 1.651.000 2.350.000 2.697.000 2.485.000 1.581.000
Sum langsiktig gjeld 0 209.000 330.000 278.000 397.000
Sum kortsiktig gjeld 7.483.000 7.229.000 12.700.000 9.728.000 17.659.000
Sum gjeld og egenkapital 9.134.000 9.788.000 15.727.000 12.491.000 19.637.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 10.309.000 13.976.000 0 19.954.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 10.309.000 13.976.000 0 19.954.000 0
Varekostnad -3.378.000 -2.554.000 -4.000.000 -9.390.000 -8.981.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -37.000 -51.000 -53.000 -28.000 -75.000
Driftskostnader -9.687.000 -12.936.000 -53.000 -17.904.000 -75.000
Driftsresultat 622.000 1.039.000 -53.000 2.050.000 -75.000
Finansinntekter 43.000 18.000 2.000 22.000 0
Finanskostnader -2.000 -28.000 -29.000 -4.000 0
Finans 41.000 -10.000 -27.000 18.000 0
Konsernbidrag -1.210.000 -1.138.000 0 -628.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 511.000 791.000 -46.000 1.532.000 -55.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 4.243.000 14.574.000 10.574.000 19.104.000
Kundefordringer 6.334.000 1.516.000 276.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 2.799.000 4.029.000 0 1.383.000 0
Sum omløpsmidler 9.133.000 9.788.000 15.727.000 12.491.000 19.637.000
Sum eiendeler 9.133.000 9.788.000 15.727.000 12.491.000 19.637.000
Sum opptjent egenkapital 0 175.000 522.000 568.000 -336.000
Sum egenkapital 1.651.000 2.350.000 2.697.000 2.485.000 1.581.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 209.000 330.000 278.000 397.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 5.527.000 12.689.000 6.440.000 16.899.000
Sum langsiktig gjeld 0 209.000 330.000 278.000 397.000
Leverandørgjeld 1.161.000 200.000 7.000 2.001.000 718.000
Betalbar skatt 0 0 0 423.000 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 6.322.000 1.502.000 4.000 864.000 43.000
Sum kortsiktig gjeld 7.483.000 7.229.000 12.700.000 9.728.000 17.659.000
Sum gjeld og egenkapital 9.134.000 9.788.000 15.727.000 12.491.000 19.637.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.650.000 2.559.000 3.027.000 2.763.000 1.978.000
Likviditetsgrad 1 1.2 1.4 1.2 1.3 1.1
Likviditetsgrad 2 1.2 0.8 0.1 0.2 0.1
Soliditet 18.1 2 17.1 19.9 8.1
Resultatgrad 6 7.4 10.3
Rentedekningsgrad 3 37.1 -1.8 518.0
Gjeldsgrad 4.5 3.2 4.8 4.0 11.4
Total kapitalrentabilitet 7.3 10.8 -0.3 16.6 -0.4
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER ALENE
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex