Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hellvik Hus Kjededrift As
Juridisk navn:  Hellvik Hus Kjededrift As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51461600
Jærveien 1250 Jærveien 1250 Fax: 51461601
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 996553086
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Antall ansatte: 8
Etableringsdato: 2/2/2011 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
8.79%
Resultat  
  
23.22%
Egenkapital  
  
14.63%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 22.348.000 20.543.000 20.758.000 18.571.000 16.245.000
Resultat: 3.120.000 2.532.000 3.300.000 1.997.000 2.725.000
Egenkapital: 9.259.000 8.077.000 8.219.000 6.993.000 6.269.000
Regnskap for  Hellvik Hus Kjededrift As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 22.348.000 20.543.000 20.758.000 18.571.000 16.245.000
Driftskostnader -19.300.000 -18.061.000 -17.487.000 -16.568.000 -13.476.000
Driftsresultat 3.048.000 2.482.000 3.271.000 2.003.000 2.769.000
Finansinntekter 73.000 51.000 35.000 11.000 13.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -6.000 -17.000 -56.000
Finans 72.000 50.000 29.000 -6.000 -43.000
Resultat før skatt 3.120.000 2.532.000 3.300.000 1.997.000 2.725.000
Skattekostnad -760.000 -639.000 -859.000 -572.000 -744.000
Årsresultat 2.360.000 1.894.000 2.441.000 1.425.000 1.982.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 5.210.000 5.278.000 5.363.000 5.355.000 5.227.000
Sum omløpsmidler 9.767.000 8.936.000 8.644.000 6.293.000 5.927.000
Sum eiendeler 14.977.000 14.214.000 14.007.000 11.648.000 11.154.000
Sum opptjent egenkapital 8.259.000 7.077.000 7.219.000 5.993.000 5.269.000
Sum egenkapital 9.259.000 8.077.000 8.219.000 6.993.000 6.269.000
Sum langsiktig gjeld 618.000 496.000 383.000 276.000 179.000
Sum kortsiktig gjeld 5.099.000 5.641.000 5.406.000 4.379.000 4.706.000
Sum gjeld og egenkapital 14.976.000 14.214.000 14.008.000 11.648.000 11.154.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 22.348.000 20.543.000 20.758.000 18.571.000 16.245.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 22.348.000 20.543.000 20.758.000 18.571.000 16.245.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -7.864.000 -7.458.000 -6.700.000 -6.118.000 -4.806.000
Avskrivning -102.000 -90.000 -81.000 -81.000 -77.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.334.000 -10.513.000 -10.706.000 -10.369.000 -8.593.000
Driftskostnader -19.300.000 -18.061.000 -17.487.000 -16.568.000 -13.476.000
Driftsresultat 3.048.000 2.482.000 3.271.000 2.003.000 2.769.000
Finansinntekter 73.000 51.000 35.000 11.000 13.000
Finanskostnader -1.000 -1.000 -6.000 -17.000 -56.000
Finans 72.000 50.000 29.000 -6.000 -43.000
Konsernbidrag -1.178.000 -2.036.000 -1.215.000 -701.000 -993.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.360.000 1.894.000 2.441.000 1.425.000 1.982.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 5.197.000 5.163.000 5.159.000 5.113.000 5.089.000
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 115.000 205.000 242.000 138.000
Sum varige driftsmidler 13.000 115.000 205.000 242.000 138.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 5.210.000 5.278.000 5.363.000 5.355.000 5.227.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 3.114.000 4.074.000 2.869.000 3.661.000 1.733.000
Andre fordringer 1.882.000 3.117.000 2.291.000 2.139.000 3.761.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 4.771.000 1.745.000 3.484.000 493.000 433.000
Sum omløpsmidler 9.767.000 8.936.000 8.644.000 6.293.000 5.927.000
Sum eiendeler 14.977.000 14.214.000 14.007.000 11.648.000 11.154.000
Sum opptjent egenkapital 8.259.000 7.077.000 7.219.000 5.993.000 5.269.000
Sum egenkapital 9.259.000 8.077.000 8.219.000 6.993.000 6.269.000
Sum avsetninger til forpliktelser 618.000 496.000 383.000 276.000 179.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 406.000
Sum langsiktig gjeld 618.000 496.000 383.000 276.000 179.000
Leverandørgjeld 1.071.000 638.000 833.000 895.000 198.000
Betalbar skatt 442.000 0 0 336.000 430.000
Skyldig offentlige avgifter 793.000 997.000 1.004.000 1.058.000 1.059.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 2.794.000 4.005.000 3.568.000 2.091.000 2.614.000
Sum kortsiktig gjeld 5.099.000 5.641.000 5.406.000 4.379.000 4.706.000
Sum gjeld og egenkapital 14.976.000 14.214.000 14.008.000 11.648.000 11.154.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 4.668.000 3.295.000 3.238.000 1.914.000 1.221.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.6 1.6 1.4 1.3
Likviditetsgrad 2 1.9 1.6 1.6 1.5 1.3
Soliditet 61.8 56.8 58.7 60.0 56.2
Resultatgrad 13.6 12.1 15.8 10.8 17.0
Rentedekningsgrad 3 2 545.2 118.5 49.7
Gjeldsgrad 0.6 0.8 0.7 0.7 0.8
Total kapitalrentabilitet 20.8 17.8 23.6 17.3 24.9
Signatur
20.03.2017
TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
20.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex