Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hellvik Hus Stavanger AS
Juridisk navn:  Hellvik Hus Stavanger AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51951980
Jærveien 1250 Jærveien 1250 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 923201637
Aksjekapital: 250.000 NOK
Antall ansatte: 6
Etableringsdato: 2/19/1979
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-39.28%
Resultat  
  
-101.23%
Egenkapital  
  
-0.28%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 21.329.000 35.126.000 13.088.000 23.675.000 29.028.000
Resultat: -44.000 3.576.000 -405.000 1.584.000 3.510.000
Egenkapital: 14.895.000 14.937.000 13.562.000 14.353.000 13.761.000
Regnskap for  Hellvik Hus Stavanger AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 21.329.000 35.126.000 13.088.000 23.675.000 29.028.000
Driftskostnader -21.539.000 -31.665.000 -13.653.000 -22.354.000 -25.778.000
Driftsresultat -210.000 3.462.000 -565.000 1.320.000 3.250.000
Finansinntekter 170.000 117.000 167.000 264.000 261.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -7.000 0 -1.000
Finans 166.000 115.000 160.000 264.000 260.000
Resultat før skatt -44.000 3.576.000 -405.000 1.584.000 3.510.000
Skattekostnad 2.000 -820.000 104.000 -399.000 -949.000
Årsresultat -42.000 2.756.000 -300.000 1.185.000 2.561.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.808.000 2.735.000 2.762.000 2.828.000 3.005.000
Sum omløpsmidler 15.698.000 21.297.000 15.356.000 17.679.000 19.781.000
Sum eiendeler 18.506.000 24.032.000 18.118.000 20.507.000 22.786.000
Sum opptjent egenkapital 14.192.000 14.234.000 12.859.000 13.650.000 13.058.000
Sum egenkapital 14.895.000 14.937.000 13.562.000 14.353.000 13.761.000
Sum langsiktig gjeld 719.000 1.521.000 599.000 765.000 1.815.000
Sum kortsiktig gjeld 2.891.000 7.572.000 3.957.000 5.389.000 7.210.000
Sum gjeld og egenkapital 18.505.000 24.030.000 18.118.000 20.507.000 22.786.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 21.299.000 35.126.000 13.088.000 23.594.000 28.963.000
Andre inntekter 30.000 0 0 81.000 65.000
Driftsinntekter 21.329.000 35.126.000 13.088.000 23.675.000 29.028.000
Varekostnad -13.480.000 -23.966.000 -6.739.000 -12.692.000 -15.866.000
Lønninger -6.174.000 -5.793.000 -4.733.000 -7.211.000 -7.494.000
Avskrivning -27.000 -27.000 -66.000 -177.000 -185.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.858.000 -1.879.000 -2.115.000 -2.274.000 -2.233.000
Driftskostnader -21.539.000 -31.665.000 -13.653.000 -22.354.000 -25.778.000
Driftsresultat -210.000 3.462.000 -565.000 1.320.000 3.250.000
Finansinntekter 170.000 117.000 167.000 264.000 261.000
Finanskostnader -4.000 -2.000 -7.000 0 -1.000
Finans 166.000 115.000 160.000 264.000 260.000
Konsernbidrag 0 -1.380.000 -491.000 -593.000 -1.530.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -42.000 2.756.000 -300.000 1.185.000 2.561.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 100.000 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 14.000 41.000 68.000 134.000 311.000
Sum varige driftsmidler 14.000 41.000 68.000 134.000 311.000
Sum finansielle anleggsmidler 2.694.000 2.694.000 2.694.000 2.694.000 2.694.000
Sum anleggsmidler 2.808.000 2.735.000 2.762.000 2.828.000 3.005.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 2.282.000 6.952.000 802.000 667.000 2.047.000
Andre fordringer 124.000 86.000 82.000 256.000 494.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 13.292.000 14.258.000 14.472.000 16.756.000 17.240.000
Sum omløpsmidler 15.698.000 21.297.000 15.356.000 17.679.000 19.781.000
Sum eiendeler 18.506.000 24.032.000 18.118.000 20.507.000 22.786.000
Sum opptjent egenkapital 14.192.000 14.234.000 12.859.000 13.650.000 13.058.000
Sum egenkapital 14.895.000 14.937.000 13.562.000 14.353.000 13.761.000
Sum avsetninger til forpliktelser 719.000 1.521.000 599.000 765.000 1.815.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 719.000 1.521.000 599.000 765.000 1.815.000
Leverandørgjeld 439.000 3.782.000 1.012.000 829.000 2.040.000
Betalbar skatt 1.029.000 0 0 1.334.000 0
Skyldig offentlige avgifter 433.000 1.135.000 947.000 649.000 1.455.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 990.000 2.656.000 1.998.000 2.578.000 3.715.000
Sum kortsiktig gjeld 2.891.000 7.572.000 3.957.000 5.389.000 7.210.000
Sum gjeld og egenkapital 18.505.000 24.030.000 18.118.000 20.507.000 22.786.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 12.807.000 13.725.000 11.399.000 12.290.000 12.571.000
Likviditetsgrad 1 5.4 2.8 3.9 3.3 2.7
Likviditetsgrad 2 5.4 2.8 3.9 3.3 2.8
Soliditet 80.5 62.2 74.9 70.0 60.4
Resultatgrad 9.9 -4.3 5.6 11.2
Rentedekningsgrad -52.5 1 -80.7 3511.0
Gjeldsgrad 0.2 0.6 0.3 0.4 0.7
Total kapitalrentabilitet -0.2 14.9 -2.2 7.7 15.4
Signatur
24.01.2017
STYRETS LEDER ALENE ELLER DAGLIG LEDER OG ET STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
24.01.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex