Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hellvik Næring As
Juridisk navn:  Hellvik Næring As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Trosavigveien 221 Trosavigveien 221 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 994540343
Aksjekapital: 1.000.000 NOK
Etableringsdato: 8/4/2009 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
153.33%
Egenkapital  
  
1.56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 0 0 2.300.000 0 0
Resultat: 8.000 -15.000 56.000 -158.000 -57.000
Egenkapital: 520.000 512.000 527.000 480.000 501.000
Regnskap for  Hellvik Næring As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 0 0 2.300.000 0 0
Driftskostnader -7.000 -30.000 -2.226.000 -146.000 -52.000
Driftsresultat -7.000 -30.000 74.000 -146.000 -52.000
Finansinntekter 15.000 15.000 9.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0 -27.000 -14.000 -5.000
Finans 15.000 15.000 -18.000 -12.000 -5.000
Resultat før skatt 8.000 -15.000 56.000 -158.000 -57.000
Skattekostnad 0 0 -9.000 37.000 35.000
Årsresultat 8.000 -15.000 47.000 -121.000 -22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 520.000 512.000 820.000 2.012.000 1.372.000
Sum eiendeler 520.000 512.000 820.000 2.012.000 1.372.000
Sum opptjent egenkapital -175.000 -183.000 -168.000 -215.000 -94.000
Sum egenkapital 520.000 512.000 527.000 480.000 501.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 293.000 1.532.000 871.000
Sum gjeld og egenkapital 520.000 512.000 820.000 2.012.000 1.372.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 2.300.000 0 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 2.300.000 0 0
Varekostnad 0 0 -1.932.000 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -7.000 -30.000 -294.000 -146.000 -52.000
Driftskostnader -7.000 -30.000 -2.226.000 -146.000 -52.000
Driftsresultat -7.000 -30.000 74.000 -146.000 -52.000
Finansinntekter 15.000 15.000 9.000 2.000 0
Finanskostnader 0 0 -27.000 -14.000 -5.000
Finans 15.000 15.000 -18.000 -12.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 8.000 -15.000 47.000 -121.000 -22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 1.870.000 1.236.000
Kundefordringer 0 0 0 0 0
Andre fordringer 520.000 511.000 525.000 137.000 131.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.000 1.000 295.000 5.000 5.000
Sum omløpsmidler 520.000 512.000 820.000 2.012.000 1.372.000
Sum eiendeler 520.000 512.000 820.000 2.012.000 1.372.000
Sum opptjent egenkapital -175.000 -183.000 -168.000 -215.000 -94.000
Sum egenkapital 520.000 512.000 527.000 480.000 501.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 421.000 53.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 1.000 144.000 17.000
Betalbar skatt 0 0 9.000 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 283.000 968.000 800.000
Sum kortsiktig gjeld 0 0 293.000 1.532.000 871.000
Sum gjeld og egenkapital 520.000 512.000 820.000 2.012.000 1.372.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 520.000 512.000 527.000 480.000 501.000
Likviditetsgrad 1 2.8 1.3 1.6
Likviditetsgrad 2 0 0 2.8 0.1 0.2
Soliditet 1 1 64.3 23.9 36.5
Resultatgrad 3.2
Rentedekningsgrad 2.7 -10.3 -10.4
Gjeldsgrad 0 0 0.6 3.2 1.7
Total kapitalrentabilitet 1.5 -2.9 10.1 -7.2 -3.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex