Hellvik Tomteutvikling As
Juridisk navn:  Hellvik Tomteutvikling As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Trosavigveien 221 Trosavigveien 221 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 998202280
Aksjekapital: 120.821 NOK
Etableringsdato: 3/27/2012
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Jæren Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
9.17%
Resultat  
  
2.44%
Egenkapital  
  
0%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 119.000 109.000 154.000 82.000 75.000
Resultat: -120.000 -123.000 -80.000 -188.000 -361.000
Egenkapital: 499.000 499.000 499.000 499.000 499.000
Regnskap for  Hellvik Tomteutvikling As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 119.000 109.000 154.000 82.000 75.000
Driftskostnader -29.000 -27.000 -22.000 -48.000 -146.000
Driftsresultat 91.000 82.000 132.000 34.000 -70.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 3.000 9.000
Finanskostnader -211.000 -206.000 -214.000 -224.000 -300.000
Finans -209.000 -204.000 -212.000 -221.000 -291.000
Resultat før skatt -120.000 -123.000 -80.000 -188.000 -361.000
Skattekostnad 28.000 30.000 20.000 51.000 97.000
Årsresultat -92.000 -94.000 -60.000 -137.000 -263.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 7.056.000 7.111.000 7.172.000 7.291.000 7.582.000
Sum eiendeler 7.056.000 7.111.000 7.172.000 7.291.000 7.582.000
Sum opptjent egenkapital -829.000 -737.000 -643.000 -583.000 -447.000
Sum egenkapital 499.000 499.000 499.000 499.000 499.000
Sum langsiktig gjeld 6.544.000 6.599.000 6.659.000 6.776.000 6.931.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 13.000 14.000 16.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 7.055.000 7.111.000 7.173.000 7.292.000 7.582.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 0 0
Andre inntekter 119.000 109.000 154.000 82.000 75.000
Driftsinntekter 119.000 109.000 154.000 82.000 75.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -29.000 -27.000 -22.000 -48.000 -146.000
Driftskostnader -29.000 -27.000 -22.000 -48.000 -146.000
Driftsresultat 91.000 82.000 132.000 34.000 -70.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 3.000 9.000
Finanskostnader -211.000 -206.000 -214.000 -224.000 -300.000
Finans -209.000 -204.000 -212.000 -221.000 -291.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat -92.000 -94.000 -60.000 -137.000 -263.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 6.794.000 6.794.000 6.859.000 6.965.000 6.965.000
Kundefordringer 0 0 0 0 2.000
Andre fordringer 120.000 123.000 80.000 188.000 361.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 143.000 195.000 233.000 139.000 253.000
Sum omløpsmidler 7.056.000 7.111.000 7.172.000 7.291.000 7.582.000
Sum eiendeler 7.056.000 7.111.000 7.172.000 7.291.000 7.582.000
Sum opptjent egenkapital -829.000 -737.000 -643.000 -583.000 -447.000
Sum egenkapital 499.000 499.000 499.000 499.000 499.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 6.544.000 6.599.000 6.659.000 6.776.000 6.931.000
Leverandørgjeld 1.000 1.000 0 3.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 11.000 12.000 14.000 13.000 146.000
Sum kortsiktig gjeld 12.000 13.000 14.000 16.000 152.000
Sum gjeld og egenkapital 7.055.000 7.111.000 7.173.000 7.292.000 7.582.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.044.000 7.098.000 7.158.000 7.275.000 7.430.000
Likviditetsgrad 1 588 547 512. 455.7 49.9
Likviditetsgrad 2 21.8 24.4 22.4 20.4 4.1
Soliditet 7.1 7 7 6.8 6.6
Resultatgrad 76.5 75.2 85.7 41.5 -93.3
Rentedekningsgrad 0.4 0.4 0.6 0.2 -0.2
Gjeldsgrad 13.1 13.3 13.4 13.6 14.2
Total kapitalrentabilitet 1.3 1.2 1.9 0.5 -0.8
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex