Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hellvikshallen Stiftelse
Juridisk navn:  Hellvikshallen Stiftelse
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51496709
C/O Tommy Svendsen Ruskebakkan 2 Fax:
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 970447520
Aksjekapital: 200.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 2/20/1995
Foretakstype: STI
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Svendsen Tommy
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.47%
Resultat  
  
204.44%
Egenkapital  
  
21.66%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 592.000 607.000 566.000 566.000 551.000
Resultat: 137.000 45.000 -187.000 -187.000 82.000
Egenkapital: 764.000 628.000 582.000 582.000 658.000
Regnskap for  Hellvikshallen Stiftelse
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 592.000 607.000 566.000 566.000 551.000
Driftskostnader -458.000 -563.000 -756.000 -756.000 -479.000
Driftsresultat 135.000 44.000 -190.000 -190.000 72.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
Resultat før skatt 137.000 45.000 -187.000 -187.000 82.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 137.000 45.000 -187.000 -187.000 82.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 828.000 667.000 622.000 622.000 734.000
Sum eiendeler 828.000 667.000 622.000 622.000 734.000
Sum opptjent egenkapital 564.000 0 382.000 382.000 458.000
Sum egenkapital 764.000 628.000 582.000 582.000 658.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 64.000 39.000 40.000 40.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 828.000 667.000 622.000 622.000 734.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 592.000 0 0 0 0
Andre inntekter 0 607.000 566.000 566.000 551.000
Driftsinntekter 592.000 607.000 566.000 566.000 551.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -85.000 -84.000 -85.000 -85.000 -88.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -373.000 -479.000 -671.000 -671.000 -391.000
Driftskostnader -458.000 -563.000 -756.000 -756.000 -479.000
Driftsresultat 135.000 44.000 -190.000 -190.000 72.000
Finansinntekter 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 2.000 2.000 2.000 2.000 10.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 137.000 45.000 -187.000 -187.000 82.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 3.000 3.000 0
Andre fordringer 0 0 0 0 29.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 828.000 667.000 619.000 619.000 706.000
Sum omløpsmidler 828.000 667.000 622.000 622.000 734.000
Sum eiendeler 828.000 667.000 622.000 622.000 734.000
Sum opptjent egenkapital 564.000 0 382.000 382.000 458.000
Sum egenkapital 764.000 628.000 582.000 582.000 658.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 58.000 34.000 35.000 35.000 29.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 6.000 5.000 5.000 5.000 3.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 0 44.000
Sum kortsiktig gjeld 64.000 39.000 40.000 40.000 76.000
Sum gjeld og egenkapital 828.000 667.000 622.000 622.000 734.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 764.000 628.000 582.000 582.000 658.000
Likviditetsgrad 1 12.9 17.1 15.6 15.6 9.7
Likviditetsgrad 2 12.9 17.1 15.6 15.6 9.7
Soliditet 92.3 94.2 93.6 93.6 89.6
Resultatgrad 22.8 7.2 -33.6 -33.6 13.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 16.5 6.9 -30.2 -30.2 11.2
Signatur
09.12.2015
STYRET I FELLESSKAP.
Prokurister
09.12.2015
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex