Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Hellviksplitt AS
Juridisk navn:  Hellviksplitt AS
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51496100
Nedre Hegrestadveien 8 Nedre Hegrestadveien 8 Fax: 51496101
4375 Hellvik 4375 Hellvik
Fylke: Kommune:
Rogaland Eigersund
Org.nr: 841898052
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 11
Etableringsdato: 1/5/1987 1
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: John Skårland As
Utvikling:
Omsetning  
  
-14.75%
Resultat  
  
-11.62%
Egenkapital  
  
7.68%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 15.187.000 17.815.000 18.623.000 18.262.000 17.484.000
Resultat: 3.409.000 3.857.000 4.675.000 5.244.000 3.481.000
Egenkapital: 5.719.000 5.311.000 5.091.000 4.595.000 4.329.000
Regnskap for  Hellviksplitt AS
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 15.187.000 17.815.000 18.623.000 18.262.000 17.484.000
Driftskostnader -12.786.000 -13.971.000 -14.418.000 -14.110.000 -14.086.000
Driftsresultat 2.400.000 3.844.000 4.205.000 4.151.000 3.398.000
Finansinntekter 1.009.000 15.000 471.000 1.097.000 83.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -4.000 0
Finans 1.009.000 14.000 470.000 1.093.000 83.000
Resultat før skatt 3.409.000 3.857.000 4.675.000 5.244.000 3.481.000
Skattekostnad -601.000 -937.000 -1.179.000 -1.178.000 -948.000
Årsresultat 2.808.000 2.920.000 3.496.000 4.067.000 2.533.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 3.127.000 2.095.000 1.927.000 1.088.000 1.164.000
Sum omløpsmidler 10.851.000 11.023.000 10.898.000 11.973.000 9.771.000
Sum eiendeler 13.978.000 13.118.000 12.825.000 13.061.000 10.935.000
Sum opptjent egenkapital 5.619.000 5.211.000 4.991.000 4.495.000 4.229.000
Sum egenkapital 5.719.000 5.311.000 5.091.000 4.595.000 4.329.000
Sum langsiktig gjeld 1.250.000 1.200.000 1.150.000 1.100.000 1.050.000
Sum kortsiktig gjeld 7.009.000 6.607.000 6.583.000 7.366.000 5.557.000
Sum gjeld og egenkapital 13.978.000 13.118.000 12.824.000 13.061.000 10.936.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 15.103.000 17.724.000 18.525.000 17.811.000 17.388.000
Andre inntekter 84.000 90.000 98.000 451.000 96.000
Driftsinntekter 15.187.000 17.815.000 18.623.000 18.262.000 17.484.000
Varekostnad -5.644.000 -5.047.000 -5.037.000 -5.093.000 -4.272.000
Lønninger -946.000 -3.984.000 -3.688.000 -3.833.000 -3.505.000
Avskrivning -101.000 -46.000 -20.000 -50.000 -64.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -5.606.000 -5.084.000 -5.453.000 -5.684.000 -5.440.000
Driftskostnader -12.786.000 -13.971.000 -14.418.000 -14.110.000 -14.086.000
Driftsresultat 2.400.000 3.844.000 4.205.000 4.151.000 3.398.000
Finansinntekter 1.009.000 15.000 471.000 1.097.000 83.000
Finanskostnader 0 -1.000 -1.000 -4.000 0
Finans 1.009.000 14.000 470.000 1.093.000 83.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -2.400.000 -2.700.000 -3.000.000 -3.800.000 -2.400.000
Årsresultat 2.808.000 2.920.000 3.496.000 4.067.000 2.533.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 202.000 246.000 276.000 282.000 308.000
Fast eiendom 1.653.000 529.000 571.000 170.000 184.000
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 192.000 240.000 0 6.000 42.000
Sum varige driftsmidler 1.845.000 769.000 571.000 176.000 226.000
Sum finansielle anleggsmidler 1.080.000 1.080.000 1.080.000 630.000 630.000
Sum anleggsmidler 3.127.000 2.095.000 1.927.000 1.088.000 1.164.000
Varebeholdning 1.732.000 1.538.000 1.348.000 1.569.000 1.019.000
Kundefordringer 718.000 607.000 1.393.000 875.000 817.000
Andre fordringer 236.000 414.000 92.000 456.000 3.702.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 8.165.000 2.729.000 6.486.000 6.378.000 4.233.000
Sum omløpsmidler 10.851.000 11.023.000 10.898.000 11.973.000 9.771.000
Sum eiendeler 13.978.000 13.118.000 12.825.000 13.061.000 10.935.000
Sum opptjent egenkapital 5.619.000 5.211.000 4.991.000 4.495.000 4.229.000
Sum egenkapital 5.719.000 5.311.000 5.091.000 4.595.000 4.329.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.250.000 1.200.000 1.150.000 1.100.000 1.050.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 1.250.000 1.200.000 1.150.000 1.100.000 1.050.000
Leverandørgjeld 936.000 1.932.000 1.347.000 1.313.000 1.118.000
Betalbar skatt 557.000 907.000 1.173.000 1.152.000 982.000
Skyldig offentlige avgifter 1.000 319.000 323.000 343.000 374.000
Utbytte -2.400.000 -2.700.000 -3.000.000 -3.800.000 -2.400.000
Annen kortsiktig gjeld 3.115.000 748.000 741.000 759.000 682.000
Sum kortsiktig gjeld 7.009.000 6.607.000 6.583.000 7.366.000 5.557.000
Sum gjeld og egenkapital 13.978.000 13.118.000 12.824.000 13.061.000 10.936.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.842.000 4.416.000 4.315.000 4.607.000 4.214.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.7 1.7 1.6 1.8
Likviditetsgrad 2 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6
Soliditet 40.9 40.5 39.7 35.2 39.6
Resultatgrad 15.8 21.6 22.6 22.7 19.4
Rentedekningsgrad 3 4 1312.0
Gjeldsgrad 1.4 1.5 1.5 1.8 1.5
Total kapitalrentabilitet 24.4 29.4 36.5 40.2 31.8
Signatur
24.09.2012
SELSKAPET FORPLIKTES VED
UNDERSKRIFT AV FORMANN ALENE ELLER
AV TO STYREMEDLEMMER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex