Helmichsen Mat As
Juridisk navn:  Helmichsen Mat As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 51881508
Boganesveien 10 Boganesveien 10 Fax:
4020 Stavanger 4020 Stavanger
Fylke: Kommune:
Rogaland Stavanger
Org.nr: 918633049
Aksjekapital: 500.000 NOK
Antall ansatte: 17
Etableringsdato: 1/1/2017 1
Foretakstype: AS
Revisor: Ernst & Young AS
Regnskapsfører: Rema Franchise Norge As
Utvikling:
Omsetning  
  
50.88%
Resultat  
  
115.63%
Egenkapital  
  
56.5%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 73.766.000 48.889.000
Resultat: 1.352.000 627.000
Egenkapital: 1.144.000 731.000
Regnskap for  Helmichsen Mat As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 73.766.000 48.889.000
Driftskostnader -72.435.000 -48.272.000
Driftsresultat 1.331.000 618.000
Finansinntekter 23.000 8.000
Finanskostnader -1.000 0
Finans 22.000 8.000
Resultat før skatt 1.352.000 627.000
Skattekostnad -319.000 -156.000
Årsresultat 1.033.000 470.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 670.000 920.000
Sum omløpsmidler 6.951.000 6.338.000
Sum eiendeler 7.621.000 7.258.000
Sum opptjent egenkapital 644.000 231.000
Sum egenkapital 1.144.000 731.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 6.477.000 6.527.000
Sum gjeld og egenkapital 7.621.000 7.258.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 72.613.000 48.194.000
Andre inntekter 1.153.000 695.000
Driftsinntekter 73.766.000 48.889.000
Varekostnad -61.052.000 -40.543.000
Lønninger -4.346.000 -2.862.000
Avskrivning -415.000 -346.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -6.622.000 -4.521.000
Driftskostnader -72.435.000 -48.272.000
Driftsresultat 1.331.000 618.000
Finansinntekter 23.000 8.000
Finanskostnader -1.000 0
Finans 22.000 8.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 1.033.000 470.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 55.000 12.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 615.000 908.000
Sum varige driftsmidler 615.000 908.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 670.000 920.000
Varebeholdning 3.392.000 3.397.000
Kundefordringer 398.000 421.000
Andre fordringer 43.000 27.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 3.118.000 2.494.000
Sum omløpsmidler 6.951.000 6.338.000
Sum eiendeler 7.621.000 7.258.000
Sum opptjent egenkapital 644.000 231.000
Sum egenkapital 1.144.000 731.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 805.000 315.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 4.159.000 4.961.000
Betalbar skatt 177.000 93.000
Skyldig offentlige avgifter 290.000 311.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 1.047.000 847.000
Sum kortsiktig gjeld 6.477.000 6.527.000
Sum gjeld og egenkapital 7.621.000 7.258.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 474.000 -189.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1
Likviditetsgrad 2 0.5 0.5
Soliditet 1 10.1
Resultatgrad 1.8 1.3
Rentedekningsgrad 1
Gjeldsgrad 5.7 8.9
Total kapitalrentabilitet 17.8 8.6
Signatur
08.03.2017
Prokurister
08.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex