Helsebot.No Limited
Juridisk navn:  Helsebot.No Limited
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46929565
Eidsbøen Sentrumsbygg Fax:
5392 Storebø 5392 Storebø
Fylke: Kommune:
Vestland Austevoll
Org.nr: 997882733
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/26/2012
Foretakstype: NUF
Utvikling:
Omsetning  
  
-20.15%
Resultat  
  
360.98%
Egenkapital  
  
Hovedpunkter i regnskapet
2014 2013 2012
Omsetning: 107.000 134.000 126.000
Resultat: 107.000 -41.000 -75.000
Egenkapital: 50.000 0 0
Regnskap for  Helsebot.No Limited
Resultat 2014 2013 2012
Driftsinntekter 107.000 134.000 126.000
Driftskostnader 0 -175.000 -201.000
Driftsresultat 107.000 -41.000 -75.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt 107.000 -41.000 -75.000
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat 107.000 -41.000 -75.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 50.000 50.000 79.000
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 50.000 50.000 79.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 50.000 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 50.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 50.000 50.000 79.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 107.000 134.000 126.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 107.000 134.000 126.000
Varekostnad 0 -23.000 -26.000
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 -9.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader 0 -143.000 -165.000
Driftskostnader 0 -175.000 -201.000
Driftsresultat 107.000 -41.000 -75.000
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 107.000 -41.000 -75.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 50.000 50.000 0
Driftsløsøre 0 0 79.000
Sum varige driftsmidler 50.000 50.000 79.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 50.000 50.000 79.000
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 0
Sum eiendeler 50.000 50.000 79.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 0
Sum egenkapital 50.000 0 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 50.000 79.000
Sum kortsiktig gjeld 0 50.000 79.000
Sum gjeld og egenkapital 50.000 50.000 79.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 -50.000 -79.000
Likviditetsgrad 1 0.0 0.0
Likviditetsgrad 2 0.0 0.1 0.1
Soliditet 100.0 0.0 0.0
Resultatgrad 100.0 -30.6 -59.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.0
Total kapitalrentabilitet 214.0 -82.0 -94.9
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex