Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helseprofil As
Juridisk navn:  Helseprofil As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 55133482
Postboks 26 Nesttunvegen 90 Fax:
5852 Bergen 5221 Nesttun
Fylke: Kommune:
Vestland Bergen
Org.nr: 966710438
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 5/3/1993 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Statsautorisert Revisor Johannes Gul
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-2730.77%
Egenkapital  
  
-20.23%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 0 0 0 3.000 0
Resultat: -368.000 -13.000 9.000 22.000 28.000
Egenkapital: 1.455.000 1.824.000 1.987.000 1.980.000 2.212.000
Regnskap for  Helseprofil As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 0 0 0 3.000 0
Driftskostnader -11.000 -12.000 -10.000 -8.000 -7.000
Driftsresultat -11.000 -12.000 -10.000 -4.000 -7.000
Finansinntekter 37.000 30.000 31.000 27.000 34.000
Finanskostnader -393.000 -31.000 -12.000 -1.000 1.000
Finans -356.000 -1.000 19.000 26.000 35.000
Resultat før skatt -368.000 -13.000 9.000 22.000 28.000
Skattekostnad -1.000 0 -1.000 -5.000 -6.000
Årsresultat -369.000 -14.000 8.000 18.000 22.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 321.000 702.000 641.000 608.000 478.000
Sum omløpsmidler 1.154.000 1.141.000 1.367.000 1.645.000 1.760.000
Sum eiendeler 1.475.000 1.843.000 2.008.000 2.253.000 2.238.000
Sum opptjent egenkapital 1.355.000 1.724.000 1.887.000 1.880.000 2.112.000
Sum egenkapital 1.455.000 1.824.000 1.987.000 1.980.000 2.212.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 21.000 20.000 21.000 274.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 1.476.000 1.844.000 2.008.000 2.254.000 2.238.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 0 3.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 0 3.000 0
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -11.000 -12.000 -10.000 -8.000 -7.000
Driftskostnader -11.000 -12.000 -10.000 -8.000 -7.000
Driftsresultat -11.000 -12.000 -10.000 -4.000 -7.000
Finansinntekter 37.000 30.000 31.000 27.000 34.000
Finanskostnader -393.000 -31.000 -12.000 -1.000 1.000
Finans -356.000 -1.000 19.000 26.000 35.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -250.000 0
Årsresultat -369.000 -14.000 8.000 18.000 22.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 321.000 702.000 641.000 608.000 478.000
Sum anleggsmidler 321.000 702.000 641.000 608.000 478.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 0 4.000
Andre fordringer 0 0 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.154.000 1.141.000 1.367.000 1.645.000 1.755.000
Sum omløpsmidler 1.154.000 1.141.000 1.367.000 1.645.000 1.760.000
Sum eiendeler 1.475.000 1.843.000 2.008.000 2.253.000 2.238.000
Sum opptjent egenkapital 1.355.000 1.724.000 1.887.000 1.880.000 2.112.000
Sum egenkapital 1.455.000 1.824.000 1.987.000 1.980.000 2.212.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 1.000 0 1.000 5.000 6.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 -250.000 0
Annen kortsiktig gjeld 19.000 19.000 19.000 19.000 19.000
Sum kortsiktig gjeld 21.000 20.000 21.000 274.000 26.000
Sum gjeld og egenkapital 1.476.000 1.844.000 2.008.000 2.254.000 2.238.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.133.000 1.121.000 1.346.000 1.371.000 1.734.000
Likviditetsgrad 1 5 5 65.1 6 67.7
Likviditetsgrad 2 5 5 65.1 6 67.7
Soliditet 98.6 98.9 9 87.8 98.8
Resultatgrad -133.3
Rentedekningsgrad -0.4 -0.8 -27.0
Gjeldsgrad 0 0 0 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 1.8 1 1 1 1.2
Signatur
16.09.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Prokurister
16.09.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex