Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helsetjenester
Juridisk navn:  Helsetjenester
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Støperigata 7 Støperigata 7 Fax:
3040 Drammen 3040 Drammen
Fylke: Kommune:
Viken Drammen
Org.nr: 993244635
Aksjekapital: 0
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 11/3/2008
Foretakstype: NUF
Hovedpunkter i regnskapet
2013 2012 2011 2010 2009
Omsetning: 0 0 525.000 394.000 402.000
Resultat: 0 0 79.000 156.000 186.000
Egenkapital: 0 0 304.000 246.000 134.000
Regnskap for  Helsetjenester
Resultat 2013 2012 2011 2010 2009
Driftsinntekter 0 0 525.000 394.000 402.000
Driftskostnader 0 0 -446.000 -238.000 -215.000
Driftsresultat 0 0 79.000 156.000 186.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 0 0 79.000 156.000 186.000
Skattekostnad 0 0 -22.000 -44.000 -52.000
Årsresultat 0 0 57.000 112.000 134.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 60.000 44.000 186.000
Sum eiendeler 0 0 60.000 44.000 186.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 304.000 246.000
Sum egenkapital 0 0 304.000 246.000 134.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 -243.000 -202.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 61.000 44.000 186.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0 525.000 394.000
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 0 0 525.000 394.000 402.000
Varekostnad 0 0 -350.000 -191.000 -169.000
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader 0 0 -96.000 -47.000 -46.000
Driftskostnader 0 0 -446.000 -238.000 -215.000
Driftsresultat 0 0 79.000 156.000 186.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 0 0 57.000 112.000 134.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 60.000 44.000 23.000
Andre fordringer 0 0 0 0 163.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 0 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 0 0 60.000 44.000 186.000
Sum eiendeler 0 0 60.000 44.000 186.000
Sum opptjent egenkapital 0 0 304.000 246.000
Sum egenkapital 0 0 304.000 246.000 134.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 0 0 22.000 44.000 52.000
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 -266.000 -246.000 0
Sum kortsiktig gjeld 0 0 -243.000 -202.000 52.000
Sum gjeld og egenkapital 0 0 61.000 44.000 186.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 0 0 303.000 246.000 134.000
Likviditetsgrad 1 -0.2 -0.2 3.6
Likviditetsgrad 2 0.0 0.0 -0.2 -0.2 3.6
Soliditet 498.4 559.1 72.0
Resultatgrad 15.0 39.6 46.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -0.8 -0.8 0.4
Total kapitalrentabilitet 129.5 354.5 100.0
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex