Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helsetjenester Askim As
Juridisk navn:  Helsetjenester Askim As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Bakkegata 16 Bakkegata 16 Fax:
1807 Askim 1807 Askim
Fylke: Kommune:
Viken Indre Østfold
Org.nr: 999657257
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 1/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Askimconsult Ans
Utvikling:
Omsetning  
  
9.91%
Resultat  
  
44.77%
Egenkapital  
  
19.16%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 2.650.000 2.411.000 2.520.000 2.502.000 2.469.000
Resultat: 789.000 545.000 723.000 772.000 687.000
Egenkapital: 3.813.000 3.200.000 2.774.000 2.225.000 1.648.000
Regnskap for  Helsetjenester Askim As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 2.650.000 2.411.000 2.520.000 2.502.000 2.469.000
Driftskostnader -1.909.000 -1.898.000 -1.822.000 -1.749.000 -1.803.000
Driftsresultat 741.000 513.000 698.000 753.000 666.000
Finansinntekter 48.000 32.000 25.000 19.000 21.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 48.000 32.000 25.000 19.000 21.000
Resultat før skatt 789.000 545.000 723.000 772.000 687.000
Skattekostnad -176.000 -119.000 -173.000 -194.000 -185.000
Årsresultat 613.000 426.000 549.000 578.000 501.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Sum omløpsmidler 4.013.000 3.345.000 2.944.000 2.380.000 1.798.000
Sum eiendeler 4.047.000 3.379.000 2.978.000 2.414.000 1.832.000
Sum opptjent egenkapital 3.783.000 3.170.000 2.744.000 2.195.000 1.618.000
Sum egenkapital 3.813.000 3.200.000 2.774.000 2.225.000 1.648.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 233.000 178.000 203.000 189.000 184.000
Sum gjeld og egenkapital 4.046.000 3.378.000 2.977.000 2.414.000 1.832.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.915.000 1.799.000 1.900.000 1.900.000 1.930.000
Andre inntekter 735.000 612.000 621.000 603.000 539.000
Driftsinntekter 2.650.000 2.411.000 2.520.000 2.502.000 2.469.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger -857.000 -909.000 -792.000 -727.000 -857.000
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -1.052.000 -989.000 -1.030.000 -1.022.000 -946.000
Driftskostnader -1.909.000 -1.898.000 -1.822.000 -1.749.000 -1.803.000
Driftsresultat 741.000 513.000 698.000 753.000 666.000
Finansinntekter 48.000 32.000 25.000 19.000 21.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 48.000 32.000 25.000 19.000 21.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 613.000 426.000 549.000 578.000 501.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Sum anleggsmidler 34.000 34.000 34.000 34.000 34.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 49.000 52.000 49.000 32.000 42.000
Andre fordringer 0 1.000 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 3.964.000 3.292.000 2.895.000 2.348.000 1.756.000
Sum omløpsmidler 4.013.000 3.345.000 2.944.000 2.380.000 1.798.000
Sum eiendeler 4.047.000 3.379.000 2.978.000 2.414.000 1.832.000
Sum opptjent egenkapital 3.783.000 3.170.000 2.744.000 2.195.000 1.618.000
Sum egenkapital 3.813.000 3.200.000 2.774.000 2.225.000 1.648.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 176.000 119.000 173.000 194.000 185.000
Skyldig offentlige avgifter 58.000 59.000 58.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 0 0 -29.000 -6.000 -2.000
Sum kortsiktig gjeld 233.000 178.000 203.000 189.000 184.000
Sum gjeld og egenkapital 4.046.000 3.378.000 2.977.000 2.414.000 1.832.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 3.780.000 3.167.000 2.741.000 2.191.000 1.614.000
Likviditetsgrad 1 17.2 18.8 14.5 12.6 9.8
Likviditetsgrad 2 17.2 18.8 14.5 12.6 9.8
Soliditet 94.2 94.7 93.2 92.2 90.0
Resultatgrad 2 21.3 27.7 30.1 27.0
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Total kapitalrentabilitet 19.5 16.1 24.3 3 37.5
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex