Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helsetjenester Vest Reisevaksiner As
Juridisk navn:  Helsetjenester Vest Reisevaksiner As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 56320820
Sartorvegen 8 Sartorvegen 8 Fax: 56320821
5353 Straume 5353 Straume
Fylke: Kommune:
Vestland Øygarden
Org.nr: 985721513
Aksjekapital: 252.000 NOK
Antall ansatte: 4
Etableringsdato: 4/1/2003 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Sparebank 1 Sr-Bank Forretningspartn
Utvikling:
Omsetning  
  
2.4%
Resultat  
  
240.43%
Egenkapital  
  
1650%
Hovedpunkter i regnskapet
2019 2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.961.000 1.915.000 1.876.000 1.692.000 1.756.000
Resultat: 132.000 -94.000 111.000 39.000 5.000
Egenkapital: 124.000 -8.000 86.000 -25.000 -64.000
Regnskap for  Helsetjenester Vest Reisevaksiner As
Resultat 2019 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.961.000 1.915.000 1.876.000 1.692.000 1.756.000
Driftskostnader -1.823.000 -2.007.000 -1.762.000 -1.649.000 -1.748.000
Driftsresultat 139.000 -92.000 113.000 43.000 9.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -7.000 -2.000 -3.000 -6.000 -4.000
Finans -6.000 -1.000 -2.000 -5.000 -4.000
Resultat før skatt 132.000 -94.000 111.000 39.000 5.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 132.000 -94.000 111.000 39.000 5.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 16.000 24.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 320.000 240.000 363.000 119.000 163.000
Sum eiendeler 336.000 264.000 363.000 119.000 163.000
Sum opptjent egenkapital -128.000 -260.000 -166.000 -277.000 -316.000
Sum egenkapital 124.000 -8.000 86.000 -25.000 -64.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 212.000 272.000 277.000 144.000 227.000
Sum gjeld og egenkapital 336.000 264.000 363.000 119.000 163.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.915.000 1.915.000 1.876.000 1.692.000 1.756.000
Andre inntekter 46.000 0 0 0 0
Driftsinntekter 1.961.000 1.915.000 1.876.000 1.692.000 1.756.000
Varekostnad -833.000 -986.000 -897.000 -801.000 -808.000
Lønninger -586.000 -594.000 -510.000 -482.000 -549.000
Avskrivning -8.000 -1.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -396.000 -426.000 -355.000 -366.000 -414.000
Driftskostnader -1.823.000 -2.007.000 -1.762.000 -1.649.000 -1.748.000
Driftsresultat 139.000 -92.000 113.000 43.000 9.000
Finansinntekter 1.000 1.000 1.000 1.000 0
Finanskostnader -7.000 -2.000 -3.000 -6.000 -4.000
Finans -6.000 -1.000 -2.000 -5.000 -4.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 132.000 -94.000 111.000 39.000 5.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 16.000 24.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 16.000 24.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 16.000 24.000 0 0 0
Varebeholdning 78.000 73.000 74.000 73.000 84.000
Kundefordringer 32.000 26.000 9.000 13.000 53.000
Andre fordringer 5.000 5.000 5.000 5.000 3.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 206.000 136.000 274.000 29.000 23.000
Sum omløpsmidler 320.000 240.000 363.000 119.000 163.000
Sum eiendeler 336.000 264.000 363.000 119.000 163.000
Sum opptjent egenkapital -128.000 -260.000 -166.000 -277.000 -316.000
Sum egenkapital 124.000 -8.000 86.000 -25.000 -64.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 66.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 80.000 153.000 160.000 61.000 79.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 53.000 47.000 47.000 35.000 40.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 73.000 69.000 48.000 42.000
Sum kortsiktig gjeld 212.000 272.000 277.000 144.000 227.000
Sum gjeld og egenkapital 336.000 264.000 363.000 119.000 163.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 108.000 -32.000 86.000 -25.000 -64.000
Likviditetsgrad 1 1.5 0.9 1 0.8 0.7
Likviditetsgrad 2 1.1 0.6 1 0.3 0.4
Soliditet 36.9 - 23.7 -39.3
Resultatgrad 7.1 -4.8 6 2.5 0.5
Rentedekningsgrad 19.9 - 37.7 7.2 2.3
Gjeldsgrad 1.7 - 3.2 -5.8 -3.5
Total kapitalrentabilitet 41.7 -34.5 31.4 3 5.5
Signatur
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER HVER FOR SEG.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2019
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex