Helt-propell As
Juridisk navn:  Helt-propell As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 41688188
Bankveien 6C Bankveien 6C Fax:
1362 Hosle 1362 Hosle
Fylke: Kommune:
Akershus Bærum
Org.nr: 916513356
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 12/7/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fagregnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
54.84%
Resultat  
  
92.83%
Egenkapital  
  
-7.98%
Hovedpunkter i regnskapet
2017 2016 2015
Omsetning: 144.000 93.000 0
Resultat: -21.000 -293.000 0
Egenkapital: -284.000 -263.000 30.000
Regnskap for  Helt-propell As
Resultat 2017 2016 2015
Driftsinntekter 144.000 93.000 0
Driftskostnader -165.000 -386.000 0
Driftsresultat -21.000 -293.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Resultat før skatt -21.000 -293.000 0
Skattekostnad 0 0 0
Årsresultat -21.000 -293.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 6.000 6.000 0
Sum omløpsmidler 4.000 33.000 30.000
Sum eiendeler 10.000 39.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -314.000 -293.000 0
Sum egenkapital -284.000 -263.000 30.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 294.000 303.000 0
Sum gjeld og egenkapital 10.000 40.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 144.000 93.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 144.000 93.000 0
Varekostnad 0 0 0
Lønninger 0 0 0
Avskrivning 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -165.000 -386.000 0
Driftskostnader -165.000 -386.000 0
Driftsresultat -21.000 -293.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0
Finans 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat -21.000 -293.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 6.000 6.000 0
Sum anleggsmidler 6.000 6.000 0
Varebeholdning 0 0 0
Kundefordringer 3.000 0 0
Andre fordringer 0 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 1.000 33.000 30.000
Sum omløpsmidler 4.000 33.000 30.000
Sum eiendeler 10.000 39.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -314.000 -293.000 0
Sum egenkapital -284.000 -263.000 30.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0
Leverandørgjeld 15.000 15.000 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 279.000 288.000 0
Sum kortsiktig gjeld 294.000 303.000 0
Sum gjeld og egenkapital 10.000 40.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -290.000 -270.000 30.000
Likviditetsgrad 1 0 0.1
Likviditetsgrad 2 0 0.1 0.0
Soliditet -657.5 100.0
Resultatgrad -14.6 -315.1
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -1.2 0.0
Total kapitalrentabilitet -732.5 0.0
Signatur
26.02.2016
STYRETS MEDLEMMER HVER FOR SEG.
DAGLIG LEDER ALENE.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2015
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex