Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helt Adekvat As
Juridisk navn:  Helt Adekvat As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
C/O L-M Regnskap As Stigerbakken 1 Stigerbakken 1 Fax:
3770 Kragerø 3770 Kragerø
Fylke: Kommune:
Telemark Kragerø
Org.nr: 812111302
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 6/1/2013 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
-16.67%
Resultat  
  
-96.67%
Egenkapital  
  
0.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 50.000 60.000 68.000 108.000 115.000
Resultat: 3.000 90.000 144.000 55.000 115.000
Egenkapital: 467.000 464.000 380.000 232.000 178.000
Regnskap for  Helt Adekvat As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 50.000 60.000 68.000 108.000 115.000
Driftskostnader -47.000 -41.000 -53.000 -113.000 -92.000
Driftsresultat 3.000 20.000 15.000 -4.000 23.000
Finansinntekter 0 70.000 130.000 90.000 115.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -31.000 -22.000
Finans 0 70.000 129.000 59.000 93.000
Resultat før skatt 3.000 90.000 144.000 55.000 115.000
Skattekostnad -1.000 -5.000 4.000 0 0
Årsresultat 2.000 85.000 148.000 55.000 115.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 476.000 480.000 447.000 454.000 1.029.000
Sum omløpsmidler 46.000 45.000 116.000 42.000 64.000
Sum eiendeler 522.000 525.000 563.000 496.000 1.093.000
Sum opptjent egenkapital 437.000 434.000 350.000 202.000 148.000
Sum egenkapital 467.000 464.000 380.000 232.000 178.000
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 0 50.000 575.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000 58.000 182.000 214.000 339.000
Sum gjeld og egenkapital 522.000 524.000 562.000 496.000 1.092.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 50.000 60.000 68.000 15.000 115.000
Andre inntekter 0 0 0 93.000 0
Driftsinntekter 50.000 60.000 68.000 108.000 115.000
Varekostnad -31.000 -15.000 -20.000 0 -6.000
Lønninger 0 -9.000 -1.000 0 0
Avskrivning -4.000 -8.000 -6.000 -94.000 -45.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -12.000 -9.000 -26.000 -19.000 -41.000
Driftskostnader -47.000 -41.000 -53.000 -113.000 -92.000
Driftsresultat 3.000 20.000 15.000 -4.000 23.000
Finansinntekter 0 70.000 130.000 90.000 115.000
Finanskostnader 0 0 -1.000 -31.000 -22.000
Finans 0 70.000 129.000 59.000 93.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 2.000 85.000 148.000 55.000 115.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 4.000 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 11.000 15.000 23.000 9.000 15.000
Driftsløsøre 0 0 0 0 574.000
Sum varige driftsmidler 11.000 15.000 23.000 9.000 589.000
Sum finansielle anleggsmidler 465.000 465.000 420.000 445.000 440.000
Sum anleggsmidler 476.000 480.000 447.000 454.000 1.029.000
Varebeholdning 14.000 22.000 15.000 16.000 16.000
Kundefordringer 12.000 0 11.000 21.000 40.000
Andre fordringer 2.000 4.000 33.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 18.000 19.000 57.000 5.000 8.000
Sum omløpsmidler 46.000 45.000 116.000 42.000 64.000
Sum eiendeler 522.000 525.000 563.000 496.000 1.093.000
Sum opptjent egenkapital 437.000 434.000 350.000 202.000 148.000
Sum egenkapital 467.000 464.000 380.000 232.000 178.000
Sum avsetninger til forpliktelser 2.000 2.000 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 2.000 2.000 0 50.000 575.000
Leverandørgjeld 0 11.000 15.000 0 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 0 0 -1.000 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 50.000 48.000 167.000 214.000 327.000
Sum kortsiktig gjeld 53.000 58.000 182.000 214.000 339.000
Sum gjeld og egenkapital 522.000 524.000 562.000 496.000 1.092.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -7.000 -13.000 -66.000 -172.000 -275.000
Likviditetsgrad 1 0.9 0.8 0.6 0.2 0.2
Likviditetsgrad 2 0.6 0.4 0.6 0.2 0.2
Soliditet 89.5 88.5 67.6 46.8 16.3
Resultatgrad 6 33.3 22.1 -3.7 20.0
Rentedekningsgrad 1 2.8 6.3
Gjeldsgrad 0.1 0.1 0.5 1.1 5.1
Total kapitalrentabilitet 0.6 17.2 25.8 17.3 12.6
Signatur
26.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
26.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex