Helt As
Juridisk navn:  Helt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Byfogd Paus Gate 10B Byfogd Paus Gate 10B Fax:
3717 Skien 3717 Skien
Fylke: Kommune:
Telemark Skien
Org.nr: 911933144
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/26/2013
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Tet Grenland As
Utvikling:
Omsetning  
  
-64.03%
Resultat  
  
148.72%
Egenkapital  
  
86.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 227.000 631.000 438.000 35.000 11.000
Resultat: 38.000 -78.000 -10.000 27.000 -7.000
Egenkapital: -6.000 -44.000 34.000 44.000 22.000
Regnskap for  Helt As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 227.000 631.000 438.000 35.000 11.000
Driftskostnader -188.000 -710.000 -449.000 -8.000 -18.000
Driftsresultat 38.000 -78.000 -10.000 27.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Resultat før skatt 38.000 -78.000 -10.000 27.000 -7.000
Skattekostnad 0 0 0 -5.000 0
Årsresultat 38.000 -78.000 -10.000 22.000 -7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 54.000 0 0 0 0
Sum omløpsmidler 17.000 62.000 100.000 49.000 22.000
Sum eiendeler 71.000 62.000 100.000 49.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -74.000 4.000 14.000 -8.000
Sum egenkapital -6.000 -44.000 34.000 44.000 22.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 77.000 107.000 67.000 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 71.000 63.000 101.000 49.000 22.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 227.000 631.000 438.000 35.000 11.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 227.000 631.000 438.000 35.000 11.000
Varekostnad 68.000 -221.000 -119.000 0 0
Lønninger -211.000 -452.000 -271.000 0 0
Avskrivning -5.000 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -40.000 -37.000 -59.000 -8.000 -18.000
Driftskostnader -188.000 -710.000 -449.000 -8.000 -18.000
Driftsresultat 38.000 -78.000 -10.000 27.000 -7.000
Finansinntekter 0 0 0 0 0
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 0 0 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 38.000 -78.000 -10.000 22.000 -7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 54.000 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 54.000 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 54.000 0 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 27.000 23.000 0 11.000
Andre fordringer 2.000 3.000 1.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 14.000 32.000 77.000 49.000 10.000
Sum omløpsmidler 17.000 62.000 100.000 49.000 22.000
Sum eiendeler 71.000 62.000 100.000 49.000 22.000
Sum opptjent egenkapital -36.000 -74.000 4.000 14.000 -8.000
Sum egenkapital -6.000 -44.000 34.000 44.000 22.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 2.000 16.000 21.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0 5.000 0
Skyldig offentlige avgifter 3.000 22.000 20.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 72.000 69.000 25.000 0 0
Sum kortsiktig gjeld 77.000 107.000 67.000 5.000 0
Sum gjeld og egenkapital 71.000 63.000 101.000 49.000 22.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -60.000 -45.000 33.000 44.000 22.000
Likviditetsgrad 1 0.2 0.6 1.5 9.8
Likviditetsgrad 2 0.2 0.6 1.5 9.9 0.0
Soliditet -8.5 -69.8 33.7 89.8 100.0
Resultatgrad 16.7 -12.4 -2.3 77.1 -63.6
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -12.8 -2.4 2 0.1 0.0
Total kapitalrentabilitet 53.5 -123.8 -9.9 55.1 -31.8
Signatur
14.05.2013
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I
FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex