Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helt Der Oppe As
Juridisk navn:  Helt Der Oppe As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Tessungdalen 582 Tessungdalen 582 Fax:
3650 Tinn Austbygd 3650 Tinn Austbygd
Fylke: Kommune:
Telemark Tinn
Org.nr: 819709882
Aksjekapital: 50.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/5/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Vekstra Tinn As
Utvikling:
Omsetning  
  
218.44%
Resultat  
  
307.69%
Egenkapital  
  
75.76%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 570.000 179.000
Resultat: 27.000 -13.000
Egenkapital: 58.000 33.000
Regnskap for  Helt Der Oppe As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 570.000 179.000
Driftskostnader -543.000 -192.000
Driftsresultat 27.000 -13.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt 27.000 -13.000
Skattekostnad -1.000 0
Årsresultat 26.000 -13.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 189.000 215.000
Sum eiendeler 189.000 215.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 -13.000
Sum egenkapital 58.000 33.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 130.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 188.000 214.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 570.000 179.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 570.000 179.000
Varekostnad 0 0
Lønninger -447.000 -138.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -96.000 -54.000
Driftskostnader -543.000 -192.000
Driftsresultat 27.000 -13.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 26.000 -13.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 3.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 189.000 212.000
Sum omløpsmidler 189.000 215.000
Sum eiendeler 189.000 215.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 -13.000
Sum egenkapital 58.000 33.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 7.000 1.000
Betalbar skatt 1.000 0
Skyldig offentlige avgifter 50.000 21.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 73.000 160.000
Sum kortsiktig gjeld 130.000 182.000
Sum gjeld og egenkapital 188.000 214.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 59.000 33.000
Likviditetsgrad 1 1.5 1.2
Likviditetsgrad 2 1.5 1.2
Soliditet 30.9 15.3
Resultatgrad 4.7 -7.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 2.2 5.5
Total kapitalrentabilitet 14.4
Signatur
13.10.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex