Helt Digital As
Juridisk navn:  Helt Digital As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 93424639
Fugløyvegen 19 Fugløyvegen 19 Fax:
9020 Tromsdalen 9020 Tromsdalen
Fylke: Kommune:
Troms Tromsø
Org.nr: 918609865
Aksjekapital: 30.000 NOK
Etableringsdato: 2/9/2017 1
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
57.66%
Resultat  
  
74%
Egenkapital  
  
-56%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 175.000 111.000
Resultat: -13.000 -50.000
Egenkapital: -39.000 -25.000
Regnskap for  Helt Digital As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 175.000 111.000
Driftskostnader -188.000 -160.000
Driftsresultat -13.000 -50.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Resultat før skatt -13.000 -50.000
Skattekostnad 0 0
Årsresultat -13.000 -50.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 40.000 35.000
Sum eiendeler 40.000 35.000
Sum opptjent egenkapital -69.000 -55.000
Sum egenkapital -39.000 -25.000
Sum langsiktig gjeld 0 20.000
Sum kortsiktig gjeld 79.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 40.000 35.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 158.000 110.000
Andre inntekter 17.000 1.000
Driftsinntekter 175.000 111.000
Varekostnad -1.000 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -187.000 -160.000
Driftskostnader -188.000 -160.000
Driftsresultat -13.000 -50.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader -1.000 0
Finans -1.000 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -13.000 -50.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 40.000 35.000
Sum omløpsmidler 40.000 35.000
Sum eiendeler 40.000 35.000
Sum opptjent egenkapital -69.000 -55.000
Sum egenkapital -39.000 -25.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 20.000
Leverandørgjeld 1.000 1.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter -5.000 0
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 84.000 40.000
Sum kortsiktig gjeld 79.000 40.000
Sum gjeld og egenkapital 40.000 35.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -39.000 -5.000
Likviditetsgrad 1 0.5 0.9
Likviditetsgrad 2 0.5 0.9
Soliditet -97.5 -71.4
Resultatgrad -7.4
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.4
Total kapitalrentabilitet -32.5 -142.9
Signatur
24.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
24.02.2017
DAGLIG LEDER ALENE ELLER STYRETS LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex