Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helt Dilla As
Juridisk navn:  Helt Dilla As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 94034047
Søndre Sætrevei Søndre Sætrevei Fax:
3475 Sætre 3475 Sætre
Fylke: Kommune:
Buskerud Hurum
Org.nr: 999666418
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/1/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Dmc Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-10.6%
Resultat  
  
133.68%
Egenkapital  
  
35.96%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 2.698.000 3.018.000 2.398.000 1.786.000 1.398.000
Resultat: 192.000 -570.000 -1.000 109.000 -36.000
Egenkapital: -342.000 -534.000 36.000 84.000 3.000
Regnskap for  Helt Dilla As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 2.698.000 3.018.000 2.398.000 1.786.000 1.398.000
Driftskostnader -2.454.000 -3.555.000 -2.392.000 -1.669.000 -1.407.000
Driftsresultat 244.000 -537.000 5.000 118.000 -10.000
Finansinntekter 5.000 13.000 4.000 0 0
Finanskostnader -57.000 -47.000 -11.000 -9.000 -26.000
Finans -52.000 -34.000 -7.000 -9.000 -26.000
Resultat før skatt 192.000 -570.000 -1.000 109.000 -36.000
Skattekostnad 0 0 -46.000 -28.000 0
Årsresultat 192.000 -570.000 -47.000 81.000 -36.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 1.000 10.000 21.000 32.000
Sum omløpsmidler 528.000 429.000 680.000 498.000 562.000
Sum eiendeler 528.000 430.000 690.000 519.000 594.000
Sum opptjent egenkapital -364.000 -556.000 15.000 62.000 -19.000
Sum egenkapital -342.000 -534.000 36.000 84.000 3.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 870.000 964.000 654.000 435.000 591.000
Sum gjeld og egenkapital 528.000 430.000 691.000 519.000 594.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 2.698.000 3.018.000 2.395.000 1.786.000 1.398.000
Andre inntekter 0 0 2.000 0 0
Driftsinntekter 2.698.000 3.018.000 2.398.000 1.786.000 1.398.000
Varekostnad -1.751.000 -2.855.000 -1.837.000 -1.365.000 -1.160.000
Lønninger -266.000 -240.000 -140.000 -30.000 -3.000
Avskrivning -1.000 -10.000 -10.000 -10.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -436.000 -450.000 -405.000 -264.000 -234.000
Driftskostnader -2.454.000 -3.555.000 -2.392.000 -1.669.000 -1.407.000
Driftsresultat 244.000 -537.000 5.000 118.000 -10.000
Finansinntekter 5.000 13.000 4.000 0 0
Finanskostnader -57.000 -47.000 -11.000 -9.000 -26.000
Finans -52.000 -34.000 -7.000 -9.000 -26.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 192.000 -570.000 -47.000 81.000 -36.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 1.000 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 1.000 10.000 20.000 30.000
Sum varige driftsmidler 0 1.000 10.000 20.000 30.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 -1.000 2.000
Sum anleggsmidler 0 1.000 10.000 21.000 32.000
Varebeholdning 380.000 352.000 560.000 393.000 501.000
Kundefordringer 0 0 7.000 3.000 0
Andre fordringer 2.000 17.000 60.000 4.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 146.000 60.000 52.000 98.000 55.000
Sum omløpsmidler 528.000 429.000 680.000 498.000 562.000
Sum eiendeler 528.000 430.000 690.000 519.000 594.000
Sum opptjent egenkapital -364.000 -556.000 15.000 62.000 -19.000
Sum egenkapital -342.000 -534.000 36.000 84.000 3.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 456.000 615.000 370.000 160.000 229.000
Betalbar skatt 0 0 45.000 25.000 0
Skyldig offentlige avgifter 95.000 118.000 6.000 36.000 51.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 320.000 231.000 233.000 214.000 310.000
Sum kortsiktig gjeld 870.000 964.000 654.000 435.000 591.000
Sum gjeld og egenkapital 528.000 430.000 691.000 519.000 594.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -342.000 -535.000 26.000 63.000 -29.000
Likviditetsgrad 1 0.6 0.4 1 1.1 1.0
Likviditetsgrad 2 0.2 0.1 0.2 0.3 0.2
Soliditet -64.8 -124.2 5.2 16.2 0.5
Resultatgrad 9 -17.8 0.2 6.6 -0.7
Rentedekningsgrad 4.3 -11.4 0.5 13.1 -0.4
Gjeldsgrad -2.5 -1.8 18.2 5.2 197.0
Total kapitalrentabilitet 47.2 -121.9 1.3 22.7 -1.7
Signatur
26.02.2016
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
26.02.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex