Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helt Grønn Kommunikasjon As
Juridisk navn:  Helt Grønn Kommunikasjon As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95021627
Høyenhallveien 2 Høyenhallveien 2 Fax:
1446 Drøbak 1446 Drøbak
Fylke: Kommune:
Akershus Frogn
Org.nr: 916030150
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/1/2015 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økoplan Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-80.48%
Resultat  
  
262.5%
Egenkapital  
  
137.65%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 542.000 2.776.000 2.262.000 885.000
Resultat: 117.000 -72.000 -117.000 98.000
Egenkapital: 32.000 -85.000 -14.000 102.000
Regnskap for  Helt Grønn Kommunikasjon As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 542.000 2.776.000 2.262.000 885.000
Driftskostnader -425.000 -2.847.000 -2.371.000 -786.000
Driftsresultat 117.000 -72.000 -109.000 98.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -8.000 0
Finans 0 0 -8.000 0
Resultat før skatt 117.000 -72.000 -117.000 98.000
Skattekostnad 0 0 1.000 -26.000
Årsresultat 117.000 -72.000 -116.000 72.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 44.000 23.000 0
Sum omløpsmidler 168.000 335.000 236.000 477.000
Sum eiendeler 168.000 379.000 259.000 477.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 -115.000 -44.000 72.000
Sum egenkapital 32.000 -85.000 -14.000 102.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Sum kortsiktig gjeld 136.000 465.000 273.000 373.000
Sum gjeld og egenkapital 168.000 380.000 259.000 476.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 540.000 2.776.000 2.262.000 885.000
Andre inntekter 2.000 0 0 0
Driftsinntekter 542.000 2.776.000 2.262.000 885.000
Varekostnad 0 -207.000 -893.000 -498.000
Lønninger -308.000 -2.264.000 -1.160.000 -224.000
Avskrivning 0 -2.000 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -117.000 -374.000 -318.000 -64.000
Driftskostnader -425.000 -2.847.000 -2.371.000 -786.000
Driftsresultat 117.000 -72.000 -109.000 98.000
Finansinntekter 1.000 1.000 0 0
Finanskostnader -1.000 -1.000 -8.000 0
Finans 0 0 -8.000 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 117.000 -72.000 -116.000 72.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 38.000 0 0
Sum varige driftsmidler 0 38.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 6.000 23.000 0
Sum anleggsmidler 0 44.000 23.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 84.000 203.000 192.000 292.000
Andre fordringer 1.000 28.000 0 18.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 83.000 104.000 44.000 167.000
Sum omløpsmidler 168.000 335.000 236.000 477.000
Sum eiendeler 168.000 379.000 259.000 477.000
Sum opptjent egenkapital 2.000 -115.000 -44.000 72.000
Sum egenkapital 32.000 -85.000 -14.000 102.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 1.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 1.000
Leverandørgjeld 22.000 7.000 30.000 12.000
Betalbar skatt 0 0 0 25.000
Skyldig offentlige avgifter 34.000 247.000 111.000 76.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 80.000 210.000 132.000 261.000
Sum kortsiktig gjeld 136.000 465.000 273.000 373.000
Sum gjeld og egenkapital 168.000 380.000 259.000 476.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 32.000 -130.000 -37.000 104.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.7 0.9 1.3
Likviditetsgrad 2 1.2 0.7 0.9 1.3
Soliditet 1 -22.4 -5.4 21.4
Resultatgrad 21.6 -2.6 -4.8 11.1
Rentedekningsgrad 1 -13.6
Gjeldsgrad 4.3 -5.5 -19.5 3.7
Total kapitalrentabilitet 70.2 -18.7 -42.1 20.6
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex