Helt I Det Blå As
Juridisk navn:  Helt I Det Blå As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Løkkedalsveien 1 Bråtedamveien 30 Fax:
1444 Drøbak 1454 Fagerstrand
Fylke: Kommune:
Akershus Nesodden
Org.nr: 999655599
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 1/2/2013 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: View Ledger As
Utvikling:
Omsetning  
  
122.86%
Resultat  
  
328.12%
Egenkapital  
  
205.71%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 1.121.000 503.000 374.000 190.000 471.000
Resultat: 73.000 -32.000 21.000 -9.000 -90.000
Egenkapital: 37.000 -35.000 -3.000 -25.000 -16.000
Regnskap for  Helt I Det Blå As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 1.121.000 503.000 374.000 190.000 471.000
Driftskostnader -1.047.000 -534.000 -338.000 -197.000 -562.000
Driftsresultat 74.000 -31.000 36.000 -8.000 -90.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -15.000 -1.000 0
Finans -2.000 -1.000 -15.000 -1.000 1.000
Resultat før skatt 73.000 -32.000 21.000 -9.000 -90.000
Skattekostnad 0 0 0 0 0
Årsresultat 73.000 -32.000 21.000 -9.000 -90.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 23.000 14.000 0 0 0
Sum omløpsmidler 95.000 7.000 397.000 93.000 81.000
Sum eiendeler 118.000 21.000 397.000 93.000 81.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 -65.000 -33.000 -55.000 -46.000
Sum egenkapital 37.000 -35.000 -3.000 -25.000 -16.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 80.000 56.000 401.000 118.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 117.000 21.000 398.000 93.000 80.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.121.000 503.000 374.000 189.000 464.000
Andre inntekter 0 0 0 1.000 7.000
Driftsinntekter 1.121.000 503.000 374.000 190.000 471.000
Varekostnad -463.000 -101.000 -2.000 0 0
Lønninger -189.000 -177.000 -145.000 -1.000 -270.000
Avskrivning -14.000 -2.000 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -381.000 -254.000 -191.000 -196.000 -292.000
Driftskostnader -1.047.000 -534.000 -338.000 -197.000 -562.000
Driftsresultat 74.000 -31.000 36.000 -8.000 -90.000
Finansinntekter 1.000 0 0 0 1.000
Finanskostnader -3.000 -1.000 -15.000 -1.000 0
Finans -2.000 -1.000 -15.000 -1.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 73.000 -32.000 21.000 -9.000 -90.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 23.000 14.000 0 0 0
Sum varige driftsmidler 23.000 14.000 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 23.000 14.000 0 0 0
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 0 0 77.000 12.000
Andre fordringer 0 0 58.000 3.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 95.000 7.000 340.000 13.000 69.000
Sum omløpsmidler 95.000 7.000 397.000 93.000 81.000
Sum eiendeler 118.000 21.000 397.000 93.000 81.000
Sum opptjent egenkapital 7.000 -65.000 -33.000 -55.000 -46.000
Sum egenkapital 37.000 -35.000 -3.000 -25.000 -16.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0 0
Leverandørgjeld 0 0 19.000 14.000 0
Betalbar skatt 0 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 25.000 10.000 29.000 4.000 14.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 56.000 46.000 353.000 99.000 83.000
Sum kortsiktig gjeld 80.000 56.000 401.000 118.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 117.000 21.000 398.000 93.000 80.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 15.000 -49.000 -4.000 -25.000 -15.000
Likviditetsgrad 1 1.2 0.1 1 0.8 0.8
Likviditetsgrad 2 1.2 0.1 1 0.8 0.9
Soliditet 31.6 -166.7 -0.8 -26.9 -20.0
Resultatgrad 6.6 -6.2 9.6 -4.2 -19.1
Rentedekningsgrad 24.7 2.4 -8.0
Gjeldsgrad 2.2 -1.6 -133.7 -4.7 -6.0
Total kapitalrentabilitet 64.1 -147.6 9 -8.6 -111.3
Signatur
17.10.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
17.10.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex