Helt I Vannkanten As
Juridisk navn:  Helt I Vannkanten As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Strandavegen 17 Strandavegen 17 Fax:
4270 Åkrehamn 4270 Åkrehamn
Fylke: Kommune:
Rogaland Karmøy
Org.nr: 920705553
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 4/10/2018
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Fjelland Regnskap
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 111.000
Resultat: -23.000
Egenkapital: 7.000
Regnskap for  Helt I Vannkanten As
Resultat 2018
Driftsinntekter 111.000
Driftskostnader -134.000
Driftsresultat -23.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -23.000
Skattekostnad 0
Årsresultat -23.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0
Sum omløpsmidler 7.000
Sum eiendeler 7.000
Sum opptjent egenkapital -23.000
Sum egenkapital 7.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 7.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0
Andre inntekter 111.000
Driftsinntekter 111.000
Varekostnad 0
Lønninger 0
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -134.000
Driftskostnader -134.000
Driftsresultat -23.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -23.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 0
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 0
Varebeholdning 0
Kundefordringer 0
Andre fordringer 0
Sum investeringer 0
Kasse, bank 7.000
Sum omløpsmidler 7.000
Sum eiendeler 7.000
Sum opptjent egenkapital -23.000
Sum egenkapital 7.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 0
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 0
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 0
Sum gjeld og egenkapital 7.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 7.000
Likviditetsgrad 1
Likviditetsgrad 2 0
Soliditet 1
Resultatgrad -20.7
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 0
Total kapitalrentabilitet -328.6
Signatur
11.04.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex