Helt Interiør As
Juridisk navn:  Helt Interiør As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48176940
Korsholmveien 5 Korsholmveien 5 Fax:
3145 Tjøme 3145 Tjøme
Fylke: Kommune:
Vestfold Tjøme
Org.nr: 916872968
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 2/26/2016
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Bør Økonomi As
Utvikling:
Omsetning  
  
12.37%
Resultat  
  
-91.01%
Egenkapital  
  
4.2%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 1.608.000 1.431.000 756.000
Resultat: 16.000 178.000 -30.000
Egenkapital: 149.000 143.000 0
Regnskap for  Helt Interiør As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 1.608.000 1.431.000 756.000
Driftskostnader -1.553.000 -1.221.000 -776.000
Driftsresultat 56.000 209.000 -20.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -41.000 -32.000 -14.000
Finans -40.000 -31.000 -10.000
Resultat før skatt 16.000 178.000 -30.000
Skattekostnad -9.000 -36.000 0
Årsresultat 7.000 143.000 -30.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 13.000 35.000 57.000
Sum omløpsmidler 425.000 676.000 348.000
Sum eiendeler 438.000 711.000 405.000
Sum opptjent egenkapital 119.000 113.000 -30.000
Sum egenkapital 149.000 143.000 0
Sum langsiktig gjeld 26.000 15.000 0
Sum kortsiktig gjeld 262.000 552.000 405.000
Sum gjeld og egenkapital 437.000 710.000 405.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.608.000 1.431.000 756.000
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 1.608.000 1.431.000 756.000
Varekostnad -979.000 -888.000 -466.000
Lønninger -181.000 -7.000 -9.000
Avskrivning -22.000 -22.000 -9.000
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -371.000 -304.000 -292.000
Driftskostnader -1.553.000 -1.221.000 -776.000
Driftsresultat 56.000 209.000 -20.000
Finansinntekter 1.000 1.000 4.000
Finanskostnader -41.000 -32.000 -14.000
Finans -40.000 -31.000 -10.000
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 7.000 143.000 -30.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 35.000 57.000
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 13.000 0 0
Sum varige driftsmidler 13.000 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 13.000 35.000 57.000
Varebeholdning 716.000 616.000 340.000
Kundefordringer 11.000 0 0
Andre fordringer 19.000 0 0
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 0 60.000 9.000
Sum omløpsmidler 425.000 676.000 348.000
Sum eiendeler 438.000 711.000 405.000
Sum opptjent egenkapital 119.000 113.000 -30.000
Sum egenkapital 149.000 143.000 0
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 400.000 317.000
Sum langsiktig gjeld 26.000 15.000 0
Leverandørgjeld 121.000 88.000 35.000
Betalbar skatt 9.000 36.000 0
Skyldig offentlige avgifter 62.000 24.000 -82.000
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 70.000 5.000 135.000
Sum kortsiktig gjeld 262.000 552.000 405.000
Sum gjeld og egenkapital 437.000 710.000 405.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 163.000 124.000 -57.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.2 0
Likviditetsgrad 2 -1.1 0.1 0
Soliditet 34.1 20.1 0
Resultatgrad 3.5 14.6 -2.6
Rentedekningsgrad 1.4 6.5 -1.4
Gjeldsgrad 1.9 4
Total kapitalrentabilitet 1 29.6
Signatur
12.05.2016
Prokurister
12.05.2016
PROKURA
JOHNSEN HEIDI JELLUM
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Revisorberetning ikke levert
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex