Helt Kake As
Juridisk navn:  Helt Kake As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48420757
Brevikveien 4 Brevikveien 4 Fax:
1555 Son 1555 Son
Fylke: Kommune:
Akershus Vestby
Org.nr: 917769230
Aksjekapital: 300.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 9/5/2016 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Økonomikontoret As
Utvikling:
Omsetning  
  
38.55%
Resultat  
  
300%
Egenkapital  
  
2.36%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016
Omsetning: 496.000 358.000 0
Resultat: 8.000 2.000 0
Egenkapital: 303.000 296.000 294.000
Regnskap for  Helt Kake As
Resultat 2018 2017 2016
Driftsinntekter 496.000 358.000 0
Driftskostnader -487.000 -356.000 0
Driftsresultat 10.000 3.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0
Finans -2.000 -1.000 0
Resultat før skatt 8.000 2.000 0
Skattekostnad -1.000 0 0
Årsresultat 7.000 2.000 0
Balanse          
Sum anleggsmidler 228.000 262.000 18.000
Sum omløpsmidler 312.000 251.000 276.000
Sum eiendeler 540.000 513.000 294.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 2.000 0
Sum egenkapital 303.000 296.000 294.000
Sum langsiktig gjeld 204.000 201.000 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000 16.000 0
Sum gjeld og egenkapital 540.000 513.000 294.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 496.000 358.000 0
Andre inntekter 0 0 0
Driftsinntekter 496.000 358.000 0
Varekostnad -145.000 -111.000 0
Lønninger -152.000 -26.000 0
Avskrivning -34.000 -27.000 0
Nedskrivning 0 0 0
Andre driftskostnader -156.000 -192.000 0
Driftskostnader -487.000 -356.000 0
Driftsresultat 10.000 3.000 0
Finansinntekter 0 0 0
Finanskostnader -2.000 -1.000 0
Finans -2.000 -1.000 0
Konsernbidrag 0 0 0
Utbytte 0 0 0
Årsresultat 7.000 2.000 0
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0
Driftsløsøre 228.000 262.000 18.000
Sum varige driftsmidler 228.000 262.000 18.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0
Sum anleggsmidler 228.000 262.000 18.000
Varebeholdning 40.000 44.000 0
Kundefordringer 0 2.000 0
Andre fordringer 2.000 2.000 5.000
Sum investeringer 0 0 0
Kasse, bank 271.000 203.000 272.000
Sum omløpsmidler 312.000 251.000 276.000
Sum eiendeler 540.000 513.000 294.000
Sum opptjent egenkapital 3.000 2.000 0
Sum egenkapital 303.000 296.000 294.000
Sum avsetninger til forpliktelser 1.000 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 204.000 201.000 0
Leverandørgjeld 2.000 0 0
Betalbar skatt 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 13.000 8.000 0
Utbytte 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 18.000 8.000 0
Sum kortsiktig gjeld 33.000 16.000 0
Sum gjeld og egenkapital 540.000 513.000 294.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 279.000 235.000 276.000
Likviditetsgrad 1 9.5 15.7
Likviditetsgrad 2 8.2 12.9 0
Soliditet 56.1 57.7 1
Resultatgrad 2 0.8
Rentedekningsgrad 5 3
Gjeldsgrad 0.8 0.7 0
Total kapitalrentabilitet 1.9 0.6 0
Signatur
05.04.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.04.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex