Helt Klart As
Juridisk navn:  Helt Klart As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 48892163
Nordmoveien 59 Nordmoveien 59 Fax:
3053 Steinberg 3053 Steinberg
Fylke: Kommune:
Buskerud Nedre Eiker
Org.nr: 918640029
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 2/6/2017 1
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Motzfeldt Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
-2.6%
Resultat  
  
-104.31%
Egenkapital  
  
-4.95%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 1.273.000 1.307.000
Resultat: -11.000 255.000
Egenkapital: 211.000 222.000
Regnskap for  Helt Klart As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 1.273.000 1.307.000
Driftskostnader -1.284.000 -1.053.000
Driftsresultat -11.000 255.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Resultat før skatt -11.000 255.000
Skattekostnad 0 -63.000
Årsresultat -11.000 192.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 0
Sum omløpsmidler 457.000 508.000
Sum eiendeler 457.000 508.000
Sum opptjent egenkapital 181.000 192.000
Sum egenkapital 211.000 222.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 246.000 286.000
Sum gjeld og egenkapital 457.000 508.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.273.000 1.307.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 1.273.000 1.307.000
Varekostnad -106.000 -84.000
Lønninger -1.016.000 -800.000
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -162.000 -169.000
Driftskostnader -1.284.000 -1.053.000
Driftsresultat -11.000 255.000
Finansinntekter 0 0
Finanskostnader 0 0
Finans 0 0
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat -11.000 192.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0
Sum anleggsmidler 0 0
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 88.000 136.000
Andre fordringer 0 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 370.000 373.000
Sum omløpsmidler 457.000 508.000
Sum eiendeler 457.000 508.000
Sum opptjent egenkapital 181.000 192.000
Sum egenkapital 211.000 222.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 3.000 2.000
Betalbar skatt 0 63.000
Skyldig offentlige avgifter 106.000 131.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 136.000 91.000
Sum kortsiktig gjeld 246.000 286.000
Sum gjeld og egenkapital 457.000 508.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 211.000 222.000
Likviditetsgrad 1 1.9 1.8
Likviditetsgrad 2 1.9 1.8
Soliditet 46.2 43.7
Resultatgrad -0.9 19.5
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 1.2 1.3
Total kapitalrentabilitet -2.4 50.2
Signatur
02.03.2017
Prokurister
02.03.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex