Helt Komplett Bygg Og Anlegg As
Juridisk navn:  Helt Komplett Bygg Og Anlegg As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 46170730
Haneholmveien 121 Haneholmveien 121 Fax:
3209 Sandefjord 3209 Sandefjord
Fylke: Kommune:
Vestfold Sandefjord
Org.nr: 916303904
Aksjekapital: 30.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 10/31/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Regnskap & Rådgivning As
Utvikling:
Omsetning  
  
48.66%
Resultat  
  
66.16%
Egenkapital  
  
-20.49%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 501.000 337.000 66.000 0
Resultat: -67.000 -198.000 -153.000 -6.000
Egenkapital: -394.000 -327.000 -129.000 24.000
Regnskap for  Helt Komplett Bygg Og Anlegg As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 501.000 337.000 66.000 0
Driftskostnader -568.000 -535.000 -219.000 -6.000
Driftsresultat -67.000 -198.000 -153.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Resultat før skatt -67.000 -198.000 -153.000 -6.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat -67.000 -198.000 -153.000 -6.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 467.000 635.000 803.000 0
Sum omløpsmidler 114.000 106.000 186.000 30.000
Sum eiendeler 581.000 741.000 989.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -424.000 -357.000 -159.000 -6.000
Sum egenkapital -394.000 -327.000 -129.000 24.000
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Sum kortsiktig gjeld 975.000 1.068.000 1.118.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 581.000 741.000 989.000 30.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 501.000 337.000 66.000 0
Andre inntekter 0 0 0 0
Driftsinntekter 501.000 337.000 66.000 0
Varekostnad -117.000 -113.000 -4.000 0
Lønninger 0 0 0 0
Avskrivning -168.000 -168.000 -37.000 0
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -283.000 -254.000 -178.000 -6.000
Driftskostnader -568.000 -535.000 -219.000 -6.000
Driftsresultat -67.000 -198.000 -153.000 -6.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -1.000 0 0 0
Finans -1.000 0 0 0
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat -67.000 -198.000 -153.000 -6.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 467.000 635.000 803.000 0
Driftsløsøre 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 467.000 635.000 803.000 0
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 467.000 635.000 803.000 0
Varebeholdning 0 0 0 0
Kundefordringer 23.000 71.000 58.000 0
Andre fordringer 15.000 14.000 120.000 0
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 75.000 21.000 8.000 30.000
Sum omløpsmidler 114.000 106.000 186.000 30.000
Sum eiendeler 581.000 741.000 989.000 30.000
Sum opptjent egenkapital -424.000 -357.000 -159.000 -6.000
Sum egenkapital -394.000 -327.000 -129.000 24.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 0 0 0
Leverandørgjeld 7.000 8.000 101.000 6.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 15.000 8.000 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 952.000 1.052.000 1.017.000 0
Sum kortsiktig gjeld 975.000 1.068.000 1.118.000 6.000
Sum gjeld og egenkapital 581.000 741.000 989.000 30.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -861.000 -962.000 -932.000 24.000
Likviditetsgrad 1 0.1 0.1 0.2 5.0
Likviditetsgrad 2 0.1 0.1 0.2 5.1
Soliditet -67.8 -44.1 80.0
Resultatgrad -13.4 -58.8 -231.8
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad -2.5 -3.3 -8.7 0.3
Total kapitalrentabilitet -11.5 -26.7 -15.5 -20.0
Signatur
02.11.2016
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
02.11.2016
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex