Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helt Lokalt As
Juridisk navn:  Helt Lokalt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 66822114
Postboks 11 Sofiemyrveien 6 E Fax:
1411 Kolbotn 1411 Kolbotn
Fylke: Kommune:
Akershus Oppegård
Org.nr: 885160662
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 5
Etableringsdato: 11/27/2002
Foretakstype: AS
Revisor: Lst Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
-1.95%
Resultat  
  
-67.73%
Egenkapital  
  
19.69%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 6.038.000 6.158.000 6.123.000 6.613.000 5.706.000
Resultat: 142.000 440.000 408.000 434.000 -517.000
Egenkapital: 626.000 523.000 209.000 148.000 -188.000
Regnskap for  Helt Lokalt As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 6.038.000 6.158.000 6.123.000 6.613.000 5.706.000
Driftskostnader -5.895.000 -5.719.000 -5.715.000 -6.171.000 -6.224.000
Driftsresultat 143.000 439.000 408.000 441.000 -518.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -7.000 0
Finans 0 1.000 0 -7.000 1.000
Resultat før skatt 142.000 440.000 408.000 434.000 -517.000
Skattekostnad -39.000 -126.000 -107.000 -54.000 0
Årsresultat 103.000 313.000 301.000 381.000 -517.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 0 9.000 18.000 3.000 9.000
Sum omløpsmidler 1.996.000 1.907.000 1.367.000 1.469.000 1.463.000
Sum eiendeler 1.996.000 1.916.000 1.385.000 1.472.000 1.472.000
Sum opptjent egenkapital 526.000 423.000 109.000 48.000 -288.000
Sum egenkapital 626.000 523.000 209.000 148.000 -188.000
Sum langsiktig gjeld 0 535.000 0 43.000 517.000
Sum kortsiktig gjeld 1.371.000 858.000 1.175.000 1.281.000 1.143.000
Sum gjeld og egenkapital 1.997.000 1.916.000 1.384.000 1.472.000 1.472.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 6.038.000 6.158.000 6.123.000 6.613.000 5.706.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 6.038.000 6.158.000 6.123.000 6.613.000 5.706.000
Varekostnad -2.806.000 -2.701.000 -2.930.000 -3.519.000 -3.438.000
Lønninger -2.349.000 -2.117.000 -2.005.000 -1.845.000 -1.694.000
Avskrivning -9.000 -9.000 -12.000 -6.000 -6.000
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -731.000 -892.000 -768.000 -801.000 -1.086.000
Driftskostnader -5.895.000 -5.719.000 -5.715.000 -6.171.000 -6.224.000
Driftsresultat 143.000 439.000 408.000 441.000 -518.000
Finansinntekter 0 1.000 0 0 1.000
Finanskostnader 0 0 0 -7.000 0
Finans 0 1.000 0 -7.000 1.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 281.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Årsresultat 103.000 313.000 301.000 381.000 -517.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 9.000 18.000 3.000 9.000
Sum varige driftsmidler 0 9.000 18.000 3.000 9.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 0 9.000 18.000 3.000 9.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 314.000 434.000 464.000 771.000 661.000
Andre fordringer 29.000 0 103.000 6.000 411.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.653.000 1.473.000 800.000 692.000 391.000
Sum omløpsmidler 1.996.000 1.907.000 1.367.000 1.469.000 1.463.000
Sum eiendeler 1.996.000 1.916.000 1.385.000 1.472.000 1.472.000
Sum opptjent egenkapital 526.000 423.000 109.000 48.000 -288.000
Sum egenkapital 626.000 523.000 209.000 148.000 -188.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 0 535.000 0 43.000 517.000
Leverandørgjeld 975.000 272.000 352.000 815.000 875.000
Betalbar skatt 39.000 126.000 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 167.000 260.000 134.000 147.000 106.000
Utbytte 0 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 189.000 200.000 689.000 319.000 161.000
Sum kortsiktig gjeld 1.371.000 858.000 1.175.000 1.281.000 1.143.000
Sum gjeld og egenkapital 1.997.000 1.916.000 1.384.000 1.472.000 1.472.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 625.000 1.049.000 192.000 188.000 320.000
Likviditetsgrad 1 1.5 2.2 1.2 1.1 1.3
Likviditetsgrad 2 1.5 2.2 1.2 1.2 1.3
Soliditet 31.3 27.3 15.1 10.1 -12.8
Resultatgrad 2.4 7.1 6.7 6.7 -9.1
Rentedekningsgrad 63.0
Gjeldsgrad 2.2 2.7 5.6 8.9 -8.8
Total kapitalrentabilitet 7.2 2 29.5 30.0 -35.1
Signatur
15.04.2013
STYRETS LEDER ELLER DAGLIG LEDER
ALENE.
Prokurister
15.04.2013
DAGLIG LEDER ELLER STYRETS LEDER
ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex