Helt Magisk As
Juridisk navn:  Helt Magisk As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 95000083
Yksetvegen 146A Yksetvegen 146A Fax:
2388 Brumunddal 2388 Brumunddal
Fylke: Kommune:
Hedmark Ringsaker
Org.nr: 919024755
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 3
Etableringsdato: 4/26/2017
Foretakstype: AS
Utvikling:
Omsetning  
  
90.15%
Resultat  
  
5066.67%
Egenkapital  
  
222.43%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 3.455.000 1.817.000
Resultat: 310.000 6.000
Egenkapital: 345.000 107.000
Regnskap for  Helt Magisk As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 3.455.000 1.817.000
Driftskostnader -3.146.000 -1.806.000
Driftsresultat 309.000 11.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -5.000
Finans 1.000 -5.000
Resultat før skatt 310.000 6.000
Skattekostnad -72.000 1.000
Årsresultat 238.000 7.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 143.000 100.000
Sum omløpsmidler 721.000 519.000
Sum eiendeler 864.000 619.000
Sum opptjent egenkapital 245.000 7.000
Sum egenkapital 345.000 107.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Sum kortsiktig gjeld 519.000 512.000
Sum gjeld og egenkapital 864.000 619.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 3.455.000 1.817.000
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 3.455.000 1.817.000
Varekostnad -1.581.000 -952.000
Lønninger -944.000 -571.000
Avskrivning -20.000 -8.000
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -601.000 -275.000
Driftskostnader -3.146.000 -1.806.000
Driftsresultat 309.000 11.000
Finansinntekter 2.000 0
Finanskostnader -1.000 -5.000
Finans 1.000 -5.000
Konsernbidrag 0 0
Utbytte 0 0
Årsresultat 238.000 7.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 1.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 20.000 35.000
Driftsløsøre 15.000 0
Sum varige driftsmidler 35.000 35.000
Sum finansielle anleggsmidler 108.000 64.000
Sum anleggsmidler 143.000 100.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 346.000 494.000
Andre fordringer 52.000 0
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 324.000 25.000
Sum omløpsmidler 721.000 519.000
Sum eiendeler 864.000 619.000
Sum opptjent egenkapital 245.000 7.000
Sum egenkapital 345.000 107.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 93.000
Sum langsiktig gjeld 0 0
Leverandørgjeld 273.000 287.000
Betalbar skatt 72.000 0
Skyldig offentlige avgifter 92.000 88.000
Utbytte 0 0
Annen kortsiktig gjeld 82.000 45.000
Sum kortsiktig gjeld 519.000 512.000
Sum gjeld og egenkapital 864.000 619.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 202.000 7.000
Likviditetsgrad 1 1.4 1
Likviditetsgrad 2 1.4 1
Soliditet 39.9 17.3
Resultatgrad 8.9 0.6
Rentedekningsgrad 3 2.2
Gjeldsgrad 1.5 4.8
Total kapitalrentabilitet 3 1.8
Signatur
22.05.2017
STYRETS LEDER OG ETT STYREMEDLEM I FELLESSKAP.
Prokurister
22.05.2017
DAGLIG LEDER ALENE.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex