Helt Med As
Juridisk navn:  Helt Med As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 12 Torshov Vogts Gate 30 Fax:
0412 Oslo 474 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 920933971
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 1
Etableringsdato: 6/2/2018 8
Foretakstype: AS
Revisor: Bdo AS
Regnskapsfører: Asr Accounting As
Hovedpunkter i regnskapet
2018
Omsetning: 3.396.000
Resultat: -10.000
Egenkapital: 87.000
Regnskap for  Helt Med As
Resultat 2018
Driftsinntekter 3.396.000
Driftskostnader -3.405.000
Driftsresultat -10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Resultat før skatt -10.000
Skattekostnad 2.000
Årsresultat -8.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 2.000
Sum omløpsmidler 1.671.000
Sum eiendeler 1.673.000
Sum opptjent egenkapital -8.000
Sum egenkapital 87.000
Sum langsiktig gjeld 0
Sum kortsiktig gjeld 1.586.000
Sum gjeld og egenkapital 1.672.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 96.000
Andre inntekter 3.300.000
Driftsinntekter 3.396.000
Varekostnad -3.013.000
Lønninger -52.000
Avskrivning 0
Nedskrivning 0
Andre driftskostnader -340.000
Driftskostnader -3.405.000
Driftsresultat -10.000
Finansinntekter 0
Finanskostnader 0
Finans 0
Konsernbidrag 0
Utbytte 0
Årsresultat -8.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0
Sum Immatrielle midler 2.000
Fast eiendom 0
Maskiner anlegg 0
Driftsløsøre 0
Sum varige driftsmidler 0
Sum finansielle anleggsmidler 0
Sum anleggsmidler 2.000
Varebeholdning 0
Kundefordringer 109.000
Andre fordringer 347.000
Sum investeringer 0
Kasse, bank 1.214.000
Sum omløpsmidler 1.671.000
Sum eiendeler 1.673.000
Sum opptjent egenkapital -8.000
Sum egenkapital 87.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0
Gjeld til kredittinstitutt 0
Sum langsiktig gjeld 0
Leverandørgjeld 1.559.000
Betalbar skatt 0
Skyldig offentlige avgifter 2.000
Utbytte 0
Annen kortsiktig gjeld 25.000
Sum kortsiktig gjeld 1.586.000
Sum gjeld og egenkapital 1.672.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 85.000
Likviditetsgrad 1 1.1
Likviditetsgrad 2 1.1
Soliditet 5.2
Resultatgrad -0.3
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 18.2
Total kapitalrentabilitet -0.6
Signatur
04.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex