Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helt Naturlig As
Juridisk navn:  Helt Naturlig As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 40602048
Båtnesvegen 7 Båtnesvegen 7 Fax:
9151 Storslett 9151 Storslett
Fylke: Kommune:
Troms Nordreisa
Org.nr: 915496954
Aksjekapital: 100.000 NOK
Antall ansatte: 2
Etableringsdato: 5/21/2015
Foretakstype: AS
Regnskapsfører: Halti Regnskap As
Utvikling:
Omsetning  
  
3.82%
Resultat  
  
306.67%
Egenkapital  
  
33.33%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015
Omsetning: 1.876.000 1.807.000 1.771.000 798.000
Resultat: 31.000 -15.000 29.000 -197.000
Egenkapital: -62.000 -93.000 -78.000 -108.000
Regnskap for  Helt Naturlig As
Resultat 2018 2017 2016 2015
Driftsinntekter 1.876.000 1.807.000 1.771.000 798.000
Driftskostnader -1.824.000 -1.796.000 -1.713.000 -978.000
Driftsresultat 52.000 10.000 58.000 -180.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -21.000 -25.000 -28.000 -17.000
Finans -21.000 -25.000 -28.000 -17.000
Resultat før skatt 31.000 -15.000 29.000 -197.000
Skattekostnad 0 0 0 0
Årsresultat 31.000 -15.000 29.000 -197.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 30.000 50.000 70.000 90.000
Sum omløpsmidler 285.000 274.000 283.000 270.000
Sum eiendeler 315.000 324.000 353.000 360.000
Sum opptjent egenkapital -151.000 -182.000 -167.000 -197.000
Sum egenkapital -62.000 -93.000 -78.000 -108.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 257.000 314.000 371.000
Sum kortsiktig gjeld 177.000 160.000 117.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 315.000 324.000 353.000 359.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 1.876.000 1.807.000 1.769.000 770.000
Andre inntekter 0 0 2.000 28.000
Driftsinntekter 1.876.000 1.807.000 1.771.000 798.000
Varekostnad -1.138.000 -1.112.000 -1.116.000 -698.000
Lønninger -479.000 -493.000 -417.000 -162.000
Avskrivning -20.000 -20.000 -20.000 -10.000
Nedskrivning 0 0 0 0
Andre driftskostnader -187.000 -171.000 -160.000 -108.000
Driftskostnader -1.824.000 -1.796.000 -1.713.000 -978.000
Driftsresultat 52.000 10.000 58.000 -180.000
Finansinntekter 0 0 0 0
Finanskostnader -21.000 -25.000 -28.000 -17.000
Finans -21.000 -25.000 -28.000 -17.000
Konsernbidrag 0 0 0 0
Utbytte 0 0 0 0
Årsresultat 31.000 -15.000 29.000 -197.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0
Driftsløsøre 30.000 50.000 70.000 90.000
Sum varige driftsmidler 30.000 50.000 70.000 90.000
Sum finansielle anleggsmidler 0 0 0 0
Sum anleggsmidler 30.000 50.000 70.000 90.000
Varebeholdning 215.000 241.000 248.000 239.000
Kundefordringer 0 0 0 0
Andre fordringer 6.000 1.000 22.000 1.000
Sum investeringer 0 0 0 0
Kasse, bank 64.000 32.000 14.000 30.000
Sum omløpsmidler 285.000 274.000 283.000 270.000
Sum eiendeler 315.000 324.000 353.000 360.000
Sum opptjent egenkapital -151.000 -182.000 -167.000 -197.000
Sum egenkapital -62.000 -93.000 -78.000 -108.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 19.000
Sum langsiktig gjeld 200.000 257.000 314.000 371.000
Leverandørgjeld 43.000 20.000 3.000 32.000
Betalbar skatt 0 0 0 0
Skyldig offentlige avgifter 47.000 68.000 54.000 28.000
Utbytte 0 0 0 0
Annen kortsiktig gjeld 87.000 72.000 61.000 18.000
Sum kortsiktig gjeld 177.000 160.000 117.000 96.000
Sum gjeld og egenkapital 315.000 324.000 353.000 359.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 108.000 114.000 166.000 174.000
Likviditetsgrad 1 1.6 1.7 2.4 2.8
Likviditetsgrad 2 0.4 0.2 0.3 0.4
Soliditet -19.7 -28.7 -22.1 -30.1
Resultatgrad 2.8 0.6 3.3 -22.6
Rentedekningsgrad 2.5 0.4 2.1 -10.6
Gjeldsgrad -6.1 -4.5 -5.5 -4.3
Total kapitalrentabilitet 16.5 3.1 16.4 -50.1
Signatur
24.06.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Prokurister
17.06.2015
DAGLIG LEDER OG STYRETS LEDER I FELLESSKAP.
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2017
Fravalgt revisjonsplikt
Auditor Notes for 2016
Fravalgt revisjonsplikt
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex