Helt Ok Holding As
Juridisk navn:  Helt Ok Holding As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf:
Postboks 69 Kveldroveien 3 Fax:
1429 Vinterbro 1407 Vinterbro
Fylke: Kommune:
Akershus Ås
Org.nr: 917874646
Aksjekapital: 1.500.000 NOK
Etableringsdato: 9/21/2016
Foretakstype: AS
Revisor: Es Revisjon As
Utvikling:
Omsetning  
  
Resultat  
  
-62.1%
Egenkapital  
  
11.93%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017
Omsetning: 0 0
Resultat: 1.228.000 3.240.000
Egenkapital: 2.542.000 2.271.000
Regnskap for  Helt Ok Holding As
Resultat 2018 2017
Driftsinntekter 0 0
Driftskostnader -778.000 -78.000
Driftsresultat -778.000 -78.000
Finansinntekter 3.158.000 3.687.000
Finanskostnader -1.152.000 -369.000
Finans 2.006.000 3.318.000
Resultat før skatt 1.228.000 3.240.000
Skattekostnad -111.000 40.000
Årsresultat 1.118.000 3.280.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 4.837.000 17.330.000
Sum omløpsmidler 66.884.000 939.000
Sum eiendeler 71.721.000 18.269.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.271.000
Sum egenkapital 2.542.000 2.271.000
Sum langsiktig gjeld 0 10.000.000
Sum kortsiktig gjeld 69.179.000 5.998.000
Sum gjeld og egenkapital 71.721.000 18.269.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 0 0
Andre inntekter 0 0
Driftsinntekter 0 0
Varekostnad 0 0
Lønninger 0 0
Avskrivning 0 0
Nedskrivning 0 0
Andre driftskostnader -778.000 -78.000
Driftskostnader -778.000 -78.000
Driftsresultat -778.000 -78.000
Finansinntekter 3.158.000 3.687.000
Finanskostnader -1.152.000 -369.000
Finans 2.006.000 3.318.000
Konsernbidrag -228.000 0
Utbytte -4.000.000 -2.000.000
Årsresultat 1.118.000 3.280.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0
Sum Immatrielle midler 0 42.000
Fast eiendom 0 0
Maskiner anlegg 0 0
Driftsløsøre 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 4.837.000 17.288.000
Sum anleggsmidler 4.837.000 17.330.000
Varebeholdning 0 0
Kundefordringer 0 0
Andre fordringer 12.528.000 920.000
Sum investeringer 0 0
Kasse, bank 1.088.000 18.000
Sum omløpsmidler 66.884.000 939.000
Sum eiendeler 71.721.000 18.269.000
Sum opptjent egenkapital 0 1.271.000
Sum egenkapital 2.542.000 2.271.000
Sum avsetninger til forpliktelser 0 0
Gjeld til kredittinstitutt 619.000 230.000
Sum langsiktig gjeld 0 10.000.000
Leverandørgjeld 1.000 24.000
Betalbar skatt 0 0
Skyldig offentlige avgifter 0 0
Utbytte -4.000.000 -2.000.000
Annen kortsiktig gjeld 64.559.000 3.744.000
Sum kortsiktig gjeld 69.179.000 5.998.000
Sum gjeld og egenkapital 71.721.000 18.269.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital -2.295.000 -5.059.000
Likviditetsgrad 1 1 0.2
Likviditetsgrad 2 1 0.2
Soliditet 3.5 12.4
Resultatgrad
Rentedekningsgrad -0.7 -0.2
Gjeldsgrad 27.2 7
Total kapitalrentabilitet 3.3 19.8
Signatur
04.06.2018
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex