Innlogging for kunder
   Glemt passord?    Brukertips
Helt Opplagt As
Juridisk navn:  Helt Opplagt As
Postadresse: Besøksadresse: Tlf: 02346
Ingiers Vei 14B Ingiers Vei 14B Fax:
1167 Oslo 1167 Oslo
Fylke: Kommune:
Oslo Oslo
Org.nr: 885369162
Aksjekapital: 100.000 NOK
Etableringsdato: 1/24/2003
Foretakstype: AS
Revisor: Pkf Revisjon As
Regnskapsfører: Aktiv Økonomi Consult As
Utvikling:
Omsetning  
  
1.87%
Resultat  
  
-0.05%
Egenkapital  
  
18.03%
Hovedpunkter i regnskapet
2018 2017 2016 2015 2014
Omsetning: 599.000 588.000 528.000 556.000 502.000
Resultat: 11.042.000 11.048.000 7.887.000 9.374.000 8.293.000
Egenkapital: 2.259.000 1.914.000 2.621.000 3.272.000 4.975.000
Regnskap for  Helt Opplagt As
Resultat 2018 2017 2016 2015 2014
Driftsinntekter 599.000 588.000 528.000 556.000 502.000
Driftskostnader -68.000 -51.000 -49.000 -50.000 -44.000
Driftsresultat 531.000 537.000 479.000 506.000 458.000
Finansinntekter 10.511.000 10.511.000 7.407.000 8.868.000 7.834.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 10.511.000 10.511.000 7.407.000 8.868.000 7.834.000
Resultat før skatt 11.042.000 11.048.000 7.887.000 9.374.000 8.293.000
Skattekostnad -196.000 -206.000 -188.000 -239.000 -225.000
Årsresultat 10.846.000 10.842.000 7.698.000 9.135.000 8.068.000
Balanse          
Sum anleggsmidler 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.414.000
Sum omløpsmidler 11.891.000 11.535.000 10.071.000 13.270.000 12.504.000
Sum eiendeler 13.166.000 12.810.000 11.346.000 14.545.000 13.918.000
Sum opptjent egenkapital 2.159.000 1.814.000 2.521.000 3.172.000 4.875.000
Sum egenkapital 2.259.000 1.914.000 2.621.000 3.272.000 4.975.000
Sum langsiktig gjeld 69.000 72.000 53.000 66.000 62.000
Sum kortsiktig gjeld 10.838.000 10.824.000 8.673.000 11.207.000 8.881.000
Sum gjeld og egenkapital 13.166.000 12.810.000 11.347.000 14.545.000 13.918.000
Resultat detaljer          
Salgsinntekter 599.000 588.000 528.000 556.000 502.000
Andre inntekter 0 0 0 0 0
Driftsinntekter 599.000 588.000 528.000 556.000 502.000
Varekostnad 0 0 0 0 0
Lønninger 0 0 0 0 0
Avskrivning 0 0 0 0 0
Nedskrivning 0 0 0 0 0
Andre driftskostnader -68.000 -51.000 -49.000 -50.000 -44.000
Driftskostnader -68.000 -51.000 -49.000 -50.000 -44.000
Driftsresultat 531.000 537.000 479.000 506.000 458.000
Finansinntekter 10.511.000 10.511.000 7.407.000 8.868.000 7.834.000
Finanskostnader 0 0 0 0 0
Finans 10.511.000 10.511.000 7.407.000 8.868.000 7.834.000
Konsernbidrag 0 0 0 0 0
Utbytte -10.500.000 -11.550.000 -8.350.000 -10.837.000 -8.531.000
Årsresultat 10.846.000 10.842.000 7.698.000 9.135.000 8.068.000
Balanse detaljer          
Goodwill 0 0 0 0 0
Sum Immatrielle midler 0 0 0 0 0
Fast eiendom 0 0 0 0 0
Maskiner anlegg 0 0 0 0 0
Driftsløsøre 0 0 0 0 0
Sum varige driftsmidler 0 0 0 0 0
Sum finansielle anleggsmidler 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.414.000
Sum anleggsmidler 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.275.000 1.414.000
Varebeholdning 0 0 0 0 0
Kundefordringer 0 55.000 0 0 0
Andre fordringer 0 0 77.000 3.175.000 3.326.000
Sum investeringer 0 0 0 0 0
Kasse, bank 1.391.000 980.000 1.594.000 1.344.000 1.478.000
Sum omløpsmidler 11.891.000 11.535.000 10.071.000 13.270.000 12.504.000
Sum eiendeler 13.166.000 12.810.000 11.346.000 14.545.000 13.918.000
Sum opptjent egenkapital 2.159.000 1.814.000 2.521.000 3.172.000 4.875.000
Sum egenkapital 2.259.000 1.914.000 2.621.000 3.272.000 4.975.000
Sum avsetninger til forpliktelser 69.000 72.000 53.000 66.000 62.000
Gjeld til kredittinstitutt 0 0 0 0 0
Sum langsiktig gjeld 69.000 72.000 53.000 66.000 62.000
Leverandørgjeld 0 0 0 0 0
Betalbar skatt 199.000 186.000 201.000 233.000 222.000
Skyldig offentlige avgifter 139.000 138.000 122.000 132.000 119.000
Utbytte -10.500.000 -11.550.000 -8.350.000 -10.837.000 -8.531.000
Annen kortsiktig gjeld 0 0 0 5.000 9.000
Sum kortsiktig gjeld 10.838.000 10.824.000 8.673.000 11.207.000 8.881.000
Sum gjeld og egenkapital 13.166.000 12.810.000 11.347.000 14.545.000 13.918.000
Nøkkeltallsanalyse          
Arbeidskapital 1.053.000 711.000 1.398.000 2.063.000 3.623.000
Likviditetsgrad 1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.4
Likviditetsgrad 2 1.1 1.1 1.2 1.2 1.5
Soliditet 17.2 14.9 23.1 22.5 35.7
Resultatgrad 88.6 91.3 90.7 91.0 91.2
Rentedekningsgrad
Gjeldsgrad 4.8 5.7 3.3 3.4 1.8
Total kapitalrentabilitet 83.9 86.2 69.5 64.4 59.6
Signatur
05.07.2017
STYRETS LEDER ALENE.
Prokurister
05.07.2017
Revisoranmerkninger
Auditor Notes for 2018
Normal beretning
Auditor Notes for 2017
Normal beretning
Auditor Notes for 2016
Normal beretning
Send e-post Lukk
Navn:
E-post:
Om Bedriftsdatabasen       Kontakt oss       Produkter       Jobb i Bedriftsdatabasen      
Rolleindex